Belastingplichtigen die nog steeds geen aangifte hebben ingediend - Belastingverhogingen

De belastingplichtigen die hun aangifte niet indienen ontvangen eerst een herinneringsbrief en in een tweede fase een bericht aanslag van ambtswege met toepassing van belastingverhogingen.

Voor het aanslagjaar 2013 gaat het om een zeer kleine groep belastingplichtigen (minder dan 1%).

Deze belastingplichtigen ontvangen een document waarin belastingverhogingen worden aangekondigd, waarvan het percentage varieert op basis van het aantal niet aangegeven jaren (1 jaar: 10%, 2 jaar: 20%, 3 jaar: 30%, 4 jaar: 50%, 5 jaar 100%, 6 jaar en meer: 200%).

Belastingverhogingen worden pas op het einde van de rit toegevoegd, op het ogenblik dat de belastingplichtige nog steeds niet heeft gereageerd op de verschillende herinneringsmomenten. 
Bovendien worden deze verhogingen voortaan berekend op de belasting die verschuldigd is op de niet aangegeven inkomsten, zonder rekening te houden met de ingehouden voorheffingen of voorafbetalingen.

De beste manier om belastingverhogingen te vermijden is zo snel mogelijk een volledige en correcte aangifte in te dienen.

 

0
Uw score: Geen
Top | Overzicht Nieuws

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be