Bedrog: nieuwe poging tot phishing

Opnieuw doet een nieuwe phishing-mail, zogezegd afkomstig van de FOD Financiën (belgium.be), de ronde. Men vraagt er om uw 
bankgegevens te controleren.
Wij vragen u nooit om uw bankgegevens per e-mail of via website mee te delen. Twijfelt u of een e-mail al of niet van de FOD 
Financiën komt? Neem dan contact op met zijn diensten via de telefoonnummers die u op zijn internetsite terugvindt.
Ter herinnering: wees altijd waakzaam wanneer u dat soort e-mails ontvangt. Deel nooit persoonlijke gegevens mee.
Bent u toch slachtoffer van dit soort oplichting? Leg onmiddellijk klacht neer bij de politie! Op die manier draagt u bij tot 
het onderzoek.

Opnieuw doet een nieuwe phishing-mail, zogezegd afkomstig van de FOD Financiën (belgium.be), de ronde. Men vraagt er om uw bankgegevens te controleren.
Wij vragen u nooit om uw bankgegevens per e-mail of via website mee te delen. Twijfelt u of een e-mail al of niet van de FOD Financiën komt? Neem dan contact op met zijn diensten via de telefoonnummers die u op zijn internetsite terugvindt.
Ter herinnering: wees altijd waakzaam wanneer u dat soort e-mails ontvangt. Deel nooit persoonlijke gegevens mee.
Bent u toch slachtoffer van dit soort oplichting? Leg onmiddellijk klacht neer bij de politie! Op die manier draagt u bij tot het onderzoek.

0
Uw score: Geen
Top | Overzicht Nieuws

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be