Armoederisico - Groeiende kloof in actieve bevolking

De FOD Sociale Zekerheid monitort de evolutie van de sociale situatie en de sociale bescherming in België op basis van Europese Sociale Indicatoren. Onlangs publiceert de FOD de nieuwste gegevens.

De cijfers over de sociale situatie in België bevestigen dat het verschil tussen laag- en hoogopgeleiden in België groter wordt. Vooral bij laaggeschoolden tussen 18 en 64 jaar verslechtert de werkzaamheidsgraad, het armoederisico en de materiële deprivatie (het zich al dan niet kunnen veroorloven van zaken die essentieel zijn om fatsoenlijk te leven in Europa). Bij ouderen daarentegen blijft het armoederisico verder dalen. 

De nieuwe cijfers bevestigen dat de sociale situatie in België de afgelopen jaren globaal stabiel is gebleven. De sterk dalende trend van het armoederisico onder ouderen zet zich in de nieuwste gegevens duidelijk verder. De nieuwe cijfers tonen een verder groeiende sociaaleconomische kloof tussen personen met een laag opleidingsniveau en anderen. 

De nieuwe analyse is raadpleegbaar op de website van de FOD Sociale Zekerheid

Daar kan je ook de uitgebreide analyse van april 2015 terugvinden. 

Persbericht (.pdf)

0
Uw score: Geen
Top | Overzicht Nieuws

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be