Armoede treft ook het Belgische platteland

Meer dan 15% van de Belgische bevolking wordt geconfronteerd met een risico op armoede. Armoede kent dan ook vele gezichten. Tot nu toe was er nog maar weinig onderzoek gebeurd naar armoede en sociale uitsluiting op het platteland. Onderzoekers stellen vandaag het onderzoek Armoede in de stad en op het platteland voor dat ze maakten op vraag van het Steunpunt Armoedebestrijding en het Federale Wetenschapsbeleid.

De onderzoeksresultaten tonen aan dat armoede sterk vertegenwoordigd is in dichtbebouwde stedelijke gebieden, maar ook op het platteland. Het valt ook op dat huishoudens die behoren tot de groep van de 10% armsten, minder vertegenwoordigd zijn op het platteland, maar dat het vooral de huishoudens zijn die net iets minder arm zijn (de groep tussen de 15% en 20% armsten) die sterk vertegenwoordigd zijn op het platteland. Ook oudere personen, eenpersoonshuishoudens en eenoudergezinnen blijken het moeilijker te hebben op het platteland.

Meer info vindt u op de site van het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

0
Uw score: Geen
Top | Overzicht Nieuws

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be