Arbeidsongeschiktheid: regelgeving melding door zelfstandige aangepast

De ministerraad van 10 november 2017 keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de regelgeving aanpast aan de nieuwe procedures voor de aangifte van arbeidsongeschiktheid en de verlenging van een primaire ongeschiktheid door een zelfstandige.

De ministerraad van 10 november 2017 keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de regelgeving aanpast aan de nieuwe procedures voor de aangifte van arbeidsongeschiktheid en de verlenging van een primaire ongeschiktheid door een zelfstandige.
Het ontwerp brengt een aantal formele wijzigingen aan in het koninklijk besluit van 20 juli 1971 en brengt het in overeenstemming met de aanpassing van de procedures voor de aangifte van de arbeidsongeschiktheid en de verlenging van de primaire ongeschiktheid voor zelfstandigen. Deze aanpassingen vloeien voort uit de nieuwe Europese Verordeningen 883/2004 en 987/2009, die onder andere bepalen dat de behandelend geneesheer de vermoedelijke duur van de arbeidsongeschiktheid dient te vermelden.

Het ontwerp brengt een aantal formele wijzigingen aan in het koninklijk besluit van 20 juli 1971 en brengt het in overeenstemming met de aanpassing van de procedures voor de aangifte van de arbeidsongeschiktheid en de verlenging van de primaire ongeschiktheid voor zelfstandigen. Deze aanpassingen vloeien voort uit de nieuwe Europese Verordeningen 883/2004 en 987/2009, die onder andere bepalen dat de behandelend geneesheer de vermoedelijke duur van de arbeidsongeschiktheid dient te vermelden.

0
Uw score: Geen
Top | Overzicht Nieuws

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be