Administratieve vereenvoudiging: pandregister elektronisch vanaf 1 januari 2018

Vanaf 1 januari is er een elektronisch pandregister. Dit nieuwe instrument wijzigt doortastend het pandsysteem en laat de economische actoren toe om zelfs bij financiële moeilijkheden, te blijven functioneren.

Vanaf 1 januari is er een elektronisch pandregister. Dit nieuwe instrument wijzigt doortastend het pandsysteem en laat de economische actoren 
toe om zelfs bij financiële moeilijkheden, te blijven functioneren.
Het register is 24 u./24 raadpleegbaar door elke burger met de elektronische identiteitskaart.
Schuldeisers zullen de basisinfo voor het register aanleveren en ook garant staan voor de kwaliteit ervan.
Het bestaan van een elektronisch register betekent dat de schuldenaar niet meer automatisch buiten bezit wordt gesteld van goederen die in pand 
zijn gegeven. Hij zal dus deze goederen verder kunnen gebruiken om bijvoorbeeld inkomsten te verwerven en hem de nodige ademruimte te bezorgen 
wanneer hij zich in financiële moeilijkheden bevindt.
Met het pandregister zullen de pandrechten en de eigendomsvoorbehouden ook tegenstelbaar zijn aan derden, met andere woorden de geldigheid van 
de schuldvorderingen zullen gegarandeerd zijn. Het elektronisch pandregister verhoogt aanzienlijk de rechtszekerheid van de panden en de 
toegankelijkheid van de informatie.
Door het pandregister verdwijnt de «klassieke» inpandgeving van een handelszaak en het landbouwvoorrecht. Een schuldeiser die een goed in pand 
nam, diende dit pand eerst te laten registeren. Er bestond in het verleden geen centralisering van de inpandgevingen.

Het register is 24 u./24 raadpleegbaar door elke burger met de elektronische identiteitskaart.Schuldeisers zullen de basisinfo voor het register aanleveren en ook garant staan voor de kwaliteit ervan.
Het bestaan van een elektronisch register betekent dat de schuldenaar niet meer automatisch buiten bezit wordt gesteld van goederen die in pand zijn gegeven. Hij zal dus deze goederen verder kunnen gebruiken om bijvoorbeeld inkomsten te verwerven en hem de nodige ademruimte te bezorgen wanneer hij zich in financiële moeilijkheden bevindt.
Met het pandregister zullen de pandrechten en de eigendomsvoorbehouden ook tegenstelbaar zijn aan derden, met andere woorden de geldigheid van de schuldvorderingen zullen gegarandeerd zijn. Het elektronisch pandregister verhoogt aanzienlijk de rechtszekerheid van de panden en de toegankelijkheid van de informatie.
Door het pandregister verdwijnt de «klassieke» inpandgeving van een handelszaak en het landbouwvoorrecht. Een schuldeiser die een goed in pand nam, diende dit pand eerst te laten registeren. Er bestond in het verleden geen centralisering van de inpandgevingen.

0
Uw score: Geen
Top | Overzicht Nieuws

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be