Aanvragen vrijstelling sociale bijdragen nu ook online mogelijk

Sociaal statuut zelfstandigen 

Sinds 1 januari 2019 behandelt het RSVZ de aanvragen voor vrijstelling van sociale bijdragen voor zelfstandigen.

Als je je sociale bijdragen niet kunt betalen, kun je vrijstelling van bijdragen vragen.

De vrijstelling van bijdragen kan geheel of gedeeltelijk worden toegekend.

Je kunt vrijstelling vragen voor de voorlopige bijdragen of voor het bijdragesupplement na een regularisatie van het beroepsinkomen.

Periodes waarvoor je vrijstelling van bijdragen krijgt, tellen niet mee voor je pensioen.

Hoe aanvragen?

Je kunt de vrijstelling van bijdragen op 2 manieren aanvragen:

-       Bij je socialeverzekeringsfonds a.d.h.v. een standaardformulier.

-       Online: https://www.socialsecurity.be/citizen/nl/static/applics/cvb/index.htm

Via de beveiligde online dienst kan je enkel een vrijstelling van je eigen sociale bijdragen als zelfstandige aanvragen. Voor vrijstelling van sociale bijdragen van overleden zelfstandigen of voor de ontheffing van de solidaire verantwoordelijkheid van helpers, moet er contact opgenomen met het socialeverzekeringsfonds.

 

 

Betaling van sociale bijdragen bij stopzetting na de wettelijke pensioenleeftijd

 

Sinds 1 januari 2019 moeten zelfstandigen, die na het bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd op pensioen gaan, geen sociale bijdragen meer betalen voor het kwartaal waarin zij hun beroepsactiviteit stopzetten.

Voordien moesten zij die laatste kwartaalbijdrage wel nog betalen, terwijl dat niet het geval was voor de zelfstandigen die op de wettelijke pensioenleeftijd of eerder met pensioen gingen. Dat verschil in behandeling is nu weggewerkt.

(Bron: wet van 19 december 2018 tot wijziging, wat de bijdrageplicht betreft, van artikel 15, § 2 van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, Belgisch Staatsblad 27 december 2018)

0
Uw score: Geen
Top | Overzicht Nieuws

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be