Aanpassing van de adoptie-uitkering voor zelfstandigen

Op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block en minister van Zelfstandigen Willy Borsus keurt de ministerraad van 27/03/2015 een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit tot invoering van de toekenningsvoorwaarden van een adoptie-uitkering ten gunste van zelfstandigen.

Het ontwerp van koninklijk besluit voert een deel van het sociaal akkoord van de sociale partners uit, dat bereikt werd in verband met de welvaartsaanpassing 2015-2016.

Het verhoogt de adoptie-uitkering voor zelfstandigen met 2% op 1 september 2015.

0
Uw score: Geen
Top | Overzicht Nieuws

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be