Aanpassing op 1 januari 2019

Vanaf 1 januari 2019 worden de loonbedragen bepaald bij de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten aangepast aan het algemene indexcijfer van de conventionele lonen voor bedienden (B.S. 12/11/2018).

De nieuwe bedragen op 01/01/2019 zullen zijn:

-       34.819 euro,

-       69.639 euro.

Deze bedragen van jaarlijkse verloning van de werknemers bepalen:  

-       de wettelijkheid van het niet-concurrentiebeding van arbeiders en bedienden;

-       de wettelijkheid van het arbitragebeding van bedienden;

-       de modaliteiten inzake toepassing van het scholingsbeding.

0
Uw score: Geen
Top | Overzicht Nieuws

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be