Aanbieders van vennootschapsrechtelijke diensten: verplichte registratie sinds 1 september

Als u bepaalde diensten aanbiedt aan vennootschrappen, moet u geregistreerd zijn bij de Algemene Directie K.M.O.-beleid van de FDO Economie.

Als u bepaalde diensten aanbiedt aan vennootschrappen, moet u geregistreerd zijn bij de Algemene Directie K.M.O.-beleid van de FDO Economie.
Wie wordt beschouwd als aanbi eder van vennootschapsrechtelijke diensten? Elke natuurlijke of rechtspersoon die beroepsmatig een van de volgende diensten aan derden aanbiedt:
- deelnemen aan de aan- en verkoop van aandelen van een vennootschap met uitzondering van die van een beursgenoteerde vennootschap;
- een maatschappelijke zetel verschaffen aan een onderneming, een rechtspersoon of een gelijkaardige juridische constructie;
- een bedrijfs-, administratief of correspondentieadres en andere daarmee samenhangende diensten 
verschaffen aan een onderneming, een rechtspersoon of een soortgelijke juridische constructie.
Die verplichting gaat in op 1 september 2018. Ze kadert in de strijd tegen het witwassen van geld.
Op de website van de FOD Economie vindt u de antwoorden op deze vragen:
-Wie wordt beschouwd als aanbieder van vennootschapsrechtelijke diensten?
- Aan welke voorwaarden moet u voldoen voor de registratie?
- Hoe moet u uw registratie aanvragen?
- Wie moet een aanvraag tot registratie indienen en binnen welke termijn?
- En als u zich niet registreert?

Wie wordt beschouwd als aanbi eder van vennootschapsrechtelijke diensten? Elke natuurlijke of rechtspersoon die beroepsmatig een van de volgende diensten aan derden aanbiedt:
- deelnemen aan de aan- en verkoop van aandelen van een vennootschap met uitzondering van die van een beursgenoteerde vennootschap;
- een maatschappelijke zetel verschaffen aan een onderneming, een rechtspersoon of een gelijkaardige juridische constructie;
- een bedrijfs-, administratief of correspondentieadres en andere daarmee samenhangende diensten verschaffen aan een onderneming, een rechtspersoon of een soortgelijke juridische constructie.

Die verplichting gaat in op 1 september 2018. Ze kadert in de strijd tegen het witwassen van geld.
Op de website van de FOD Economie vindt u de antwoorden op deze vragen:
-Wie wordt beschouwd als aanbieder van vennootschapsrechtelijke diensten?
- Aan welke voorwaarden moet u voldoen voor de registratie?
- Hoe moet u uw registratie aanvragen?
- Wie moet een aanvraag tot registratie indienen en binnen welke termijn?
- En als u zich niet registreert?

0
Uw score: Geen
Top | Overzicht Nieuws

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be