Nieuws

Economisch - Verkeersboetes online betalen: nog makkelijker ! 04/06/2018

Verkeersboetes online betalen: nog makkelijker !
Sinds juli 2017 kunt u een verkeersboete digitaal afhandelen op de website www.verkeersboetes.be. Al meer dan 70 000 overtreders maakten gebruik van dat systeem. µSinds juli 2017 kunt u een verkeersboete digitaal afhandelen op de website www.verkeersboetes.be. Al meer dan 70 000  overtreders maakten gebruik van dat systeem. Nu is dat nog makkelijker: - Minder papier: na een... Lees verder

Economisch - Vennootschapsbijdrage: bedragen 2018 04/06/2018

Vennootschapsbijdrage: bedragen 2018
De bedragen van de jaarlijkse vennootschapsbijdrage 2018 zijn: De bedragen van de jaarlijkse vennootschapsbijdrage 2018 zijn: - gewone bijdrage: 347,50 euro (als het balanstotaal van het voorlaatste afgesloten boekjaar niet hoger is dan 681.341,33  euro); - verhoogde bijdrage: 868,00 euro (als het balanstotaal wel hoger is dan 681.341,33 euro) De vennootschapsbijdrage moet betaald zijn voor... Lees verder

Economisch - Hervorming: het nieuwe Goederenrecht helpt burenconflicten oplossen én voorkomen 04/06/2018

Hervorming: het nieuwe Goederenrecht helpt burenconflicten oplossen én voorkomen
De Ministerraad keurde op 4 mei 2018 de hervorming van het Goederenrecht goed. Voor het eerst krijgen burenrelaties een prominente plek en wordt de mogelijkheid gecreëerd om preventief op te treden bij risico op ernstige burenhinder. De Ministerraad keurde op 4 mei 2018 de hervorming van het Goederenrecht goed. Voor het eerst krijgen burenrelaties een  prominente plek en wordt de... Lees verder

Algemeen - NIEUW : Economische barometer van de Brusselse zelfstandigen en KMO’s 01/06/2018

NIEUW : Economische barometer van de Brusselse zelfstandigen en KMO’s
Het SDZ werkt mee aan een Brusselse economische barometer. Dit nieuwe meetinstrument wil een zicht krijgen op de economische vooruitzichten van zelfstandigen en kmo's in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De vragen peilen naar de gezondheid van het bedrijf, de toekomstperspectieven op vlak van omzet en rentabiliteit. Ook peilt de bevraging naar de ervaringen van de Brusselse zelfstandigen met de... Lees verder

Economisch - Hervorming van het burgerlijk recht: invoeging van een Boek 5 over Verbintenissen 16/05/2018

Hervorming van het burgerlijk recht: invoeging van een Boek 5 over Verbintenissen
De ministerraad van 30 maart 2018 keurt een voorontwerp van wet goed tot invoering van een Burgerlijk Wetboek en tot invoeging van een Boek 5 over Verbintenissen. Dit voorontwerp is het eerste eindresultaat van de werkzaamheden van de verschillende stuurgroepen die door de minister van Justitie, overeenkomstig het Regeerakkoord, belast werden met de hervorming van het burgerlijk recht.Dit... Lees verder

Economisch - HR: telewerk spaart dagelijks 9 miljoen gereden kilometers uit 16/05/2018

HR: telewerk spaart dagelijks 9 miljoen gereden kilometers uit
De FOD Mobiliteit en Vervoer heeft voor het eerst een studie gepubliceerd waarin de directe link tussen telewerk en de verplaatsingen van de Belg onderzocht wordt. Uit dit onderzoek van de FOD Mobiliteit blijkt dat vandaag 17% van de werknemers minstens 1 dag per week telewerkt. Dat betekent een vermindering van 6,7% van het aantal verplaatsingen, ofwel 9.300.000 minder afgelegde kilometers per... Lees verder

Algemeen - Overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten in de speciale sectoren: strijd tegen sociale dumping 28/03/2018

Overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten in de speciale sectoren: strijd tegen sociale dumping
De ministerraad van 19 januari 2018 keurt de gids, charters en omzendbrief goed over de strijd tegen sociale dumping in het kader van overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten in de speciale sectoren.  De ministerraad van 19 januari 2018 keurt de gids, charters en omzendbrief goed over de strijd tegen sociale dumping in het kader van overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten in de... Lees verder

Algemeen - Nachtarbeid en mogelijkheid tot zondagsarbeid: versoepeling van de procedure voor e-commerce 27/03/2018

Nachtarbeid en mogelijkheid tot zondagsarbeid: versoepeling van de procedure voor e-commerce
In het Belgisch Staatsblad van 29 december 2017 verscheen de Programmawet van 25 december 2017. Deze wet versoepelt de procedure tot invoering van nachtarbeid in de onderneming voor het uitvoeren van e-commerce activiteiten. Daarnaast voert deze wet de mogelijkheid in om werknemers op zondag tewerk te stellen voor het uitvoeren van e-commerce activiteiten. In het Belgisch... Lees verder

Algemeen - Wettelijke interestvoet: altijd 2% voor 2018 27/03/2018

Wettelijke interestvoet: altijd 2% voor 2018
Voor het jaar 2018 blijft de wettelijke interestvoet 2%, net zoals in 2017. In RSZ zaken blijft de interestvoet voorlopig 7%. In fiscale zaken daarentegen, bedraagt de interestvoet niet langer 7%, maar hangt deze af van de vraag of het om nalatigheidsinteresten gaat of om moratoire interesten. De interestvoet voor nalatigheidsinteresten bedraagt 4% terwijl de interestvoet voor moratoire... Lees verder

Algemeen - Toegang van kmo’s tot overheidsopdrachten: Weldra een charter 27/03/2018

 Toegang van kmo’s tot overheidsopdrachten: Weldra een charter
De ministerraad van 19 januari 2018 keurt een ontwerp van het charter betreffende de toegang van kmo’s tot overheidsopdrachten goed. De ministerraad van 19 januari 2018 keurt een ontwerp van het charter betreffende de toegang van  kmo’s tot overheidsopdrachten goed. Dit charter bestaat uit 13 principes en heeft als doelpubliek de federale aanbestedende overheden,  die de principes... Lees verder

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be