Nieuws

Algemeen - Veilig Surfen: Maak back-ups van je gegevens! 13/08/2018

Veilig Surfen: Maak back-ups van je gegevens!
De Federale Politie wil uw aandacht vestigen op het risico dat uw gegevens verdwijnen nadat uw computer besmet is geraakt of is gecrasht. Uit cijfers blijkt immers dat een Belg op twee al volgens hem belangrijke gegevens is kwijtgespeeld zoals foto's.  Uiteraard gaat het ook om documenten zoals facturen of bankrekeninguittreksels.Een recente enquête bij 2000 inwoners uit België, Nederland en... Lees verder

Algemeen - Strijd tegen burn-out: Een pilootproject 13/08/2018

Strijd tegen burn-out: Een pilootproject
Vanaf november 2018 zullen 300 tot 1.000 werknemers uit de ziekenhuis- en banksector (behalve verzekeringen) die kampen met een burn-out of dreigen in burn-out te geraken, kunnen deelnemen aan een pilootproject dat hen begeleidt in hun genezingsproces. Het project omvat een gepersonaliseerde en gratis begeleiding gedurende 9 maanden: psychologische raadplegingen, kinesessies, contactopname met de... Lees verder

Algemeen - Gepensioneerde zelfstandigen: Een jaarlijkse welvaartspremie 13/08/2018

Gepensioneerde zelfstandigen: Een jaarlijkse welvaartspremie
In mei 2018 hebben sommige gepensioneerde zelfstandigen voor het eerst een welvaartspremie ontvangen. Die premie wordt elk jaar in de maand mei betaald. In mei 2018 hebben sommige gepensioneerde zelfstandigen voor het eerst een welvaartspremie ontvangen. Die premie wordt elk jaar in de maand mei betaald. Om recht te hebben op de welvaartspremie moet de gepensioneerde - de leeftijd van 75 jaar... Lees verder

Algemeen - Hogere prijzen in België: Te wijten aan een gebrek aan concurrentie? 13/08/2018

Hogere prijzen in België: Te wijten aan een gebrek aan concurrentie?
De sectoren van frisdranken, bouwmaterialen, telecommunicatie, maar ook bepaalde sectoren in verband met transport, verhuur en accommodatie lopen een risico op een gebrek aan concurrentie. Het Prijzenobservatorium analyseerde meer dan 600 sectoren van de Belgische economie om te bepalen welke een risico vertonen op een gebrek aan concurrentie. De sectoren van frisdranken, bouwmaterialen,... Lees verder

Algemeen - Laatijdige neerlegging van de jaarrekening: Vermijd een tarieftoeslag ! 13/08/2018

Laatijdige neerlegging van de jaarrekening: Vermijd een tarieftoeslag !
Vennootschappen moeten hun jaarrekening een maand na de algemene vergadering én binnen de zeven maanden na de datum van afsluiting van de jaarrekening bij de Balanscentrale van de Nationale Bank van België neerleggen. Vennootschappen moeten hun jaarrekening een maand na de algemene vergadering én binnen de zeven maanden na de datum van afsluiting van de  jaarrekening bij de... Lees verder

Algemeen - 40 praktische fiches: Stop bedrog! 13/08/2018

40 praktische fiches: Stop bedrog!
De FOD Economie heeft een brochure uitgegeven om de consument te waarschuwen en te sensibiliseren voor de meest voorkomende vormen van bedrog en oplichting. De brochure is samengesteld uit 30 fiches die u kunt raadplegen en downloaden. De FOD Economie heeft een brochure uitgegeven om de consument te waarschuwen en te sensibiliseren voor de meest voorkomende vormen van  bedrog en... Lees verder

Algemeen - Kredietovereenkomsten voor KMO's: Wijziging van de gedragscode 13/08/2018

Kredietovereenkomsten voor KMO's: Wijziging van de gedragscode
De ministerraad van 22 juni 2018 keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de gedragscode aanpast die te maken heeft met de uitvoering van de wet over de financiering voor kleine en middelgrote ondernemingen. De ministerraad van 22 juni 2018 keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de gedragscode aanpast die te maken heeft met de  uitvoering van de wet over de... Lees verder

Algemeen - Vereenvoudiging: Only Once-programma 13/08/2018

Vereenvoudiging: Only Once-programma
In toepassing van de wet van 5 mei 2014 moet elke federale overheidsdienst vanaf 1 januari 2016 rekening houden met de Only Once-principes bij het opvragen van gegevens bij burgers en ondernemingen. De wet wil het hergebruik van gegevens, die reeds beschikbaar zijn in authentieke bronnen in de werking van de federale overheidsdiensten, verankeren en het gebruik van elektronische formulieren... Lees verder

Algemeen - Verkoop van tweedehandsvoertuigen: Uitbreiding van de informatieverstrekking 13/08/2018

Verkoop van tweedehandsvoertuigen: Uitbreiding van de informatieverstrekking
De ministerraad van 8 juni 2018 keurt een voorontwerp van wet goed dat de informatieverstrekking bij de verkoop van tweedehandsvoertuigen uitbreidt. De ministerraad van 8 juni 2018 keurt een voorontwerp van wet goed dat de informatieverstrekking bij de verkoop van tweedehandsvoertuigen  uitbreidt. Sinds eind 2016 worden documenten die de kilometerhistoriek van voertuigen weergeven, de... Lees verder

Algemeen - HR: Meer jobstudenten in 2017 13/08/2018

HR: Meer jobstudenten in 2017
In 2017 hebben 522.765 studenten gedurende ten minste één uur een studentenjob uitgevoerd; dat zijn er 4% meer dan een jaar eerder. In 2017 hebben 522.765 studenten gedurende ten minste één uur een studentenjob uitgevoerd; dat zijn er 4% meer dan een jaar eerder. Het aantal werkgevers dat een beroep heeft gedaan op jobstudenten is met 6% gestegen, tot 59.806. Het aantal studentenjobs ging naar... Lees verder

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be