Nieuws

Economisch - Geregistreerd kassasysteem: nieuwe toepassingsmodaliteiten 04/12/2017

Geregistreerd kassasysteem: nieuwe toepassingsmodaliteiten
De langverwachte circulaire over de toepassingsmodaliteiten van het geregistreerd kassasysteem in de  horecasector is verschenen op Fisconetplus en wordt binnenkort ook gepubliceerd in het Belgisch  Staatsblad. In deze circulaire vindt u voor zowat elke onderneming uit de sector (restaurant, traiteur, snackbar,  cateraar, foodtruck, hoteluitbater,…) welke modaliteiten gelden voor... Lees verder

Economisch - EU Trader Portal: een e-loket voor het aanvragen van douanevergunningen 04/12/2017

EU Trader Portal: een e-loket voor het aanvragen van douanevergunningen
Het EU Trader Portal is een door DG TAXUD ontwikkeld elektronisch loket waarlangs u douanevergunningen  kan aanvragen, de status en het verloop van uw aanvraag kan opvolgen en na afgifte ook uw vergunning  verder kan beheren. In het EU Trader Portal vinden we 22 types van UCCvergunningen terug. Het is mogelijk om langs dit  portaal zowel de nationale (enkel België als betrokken... Lees verder

Economisch - Btw en onroerende verhuur tussen ondernemingen: beperking van de hervorming 04/12/2017

Btw en onroerende verhuur tussen ondernemingen: beperking van de hervorming
In augustus 2017 werd aangekondigd dat een (btw-belastingplichtige) onderneming de mogelijkheid zou  krijgen om, optioneel, de verhuur van onroerende goederen tussen (btw-belastingplichtige) ondernemingen  te belasten met btw. De regering heeft echter beslist om de geplande hervorming over de btw en de onroerende verhuur  momenteel te beperken. De hervorming beperkt zich momenteel... Lees verder

Economisch - Loonbedragen bepaald bij de wet van 3 juli 1978: aanpassing op 1 januari 2018 04/12/2017

Loonbedragen bepaald bij de wet van 3 juli 1978: aanpassing op 1 januari 2018
Vanaf 1 januari 2018 worden de loonbedragen bepaald bij de wet van 3 juli 1978 betreffende de  arbeidsovereenkomsten aangepast aan het algemene indexcijfer van de conventionele lonen voor bedienden  (B.S. 17/11/2017). De nieuwe bedragen op 01/01/2018 zullen zijn: - 34.180 euro, - 68.361 euro. Deze bedragen van jaarlijkse verloning van de werknemers bepalen: - de wettelijkheid van het... Lees verder

Economisch - Detachering: identificatiegegevens van de verbindingspersoon 04/12/2017

Detachering: identificatiegegevens van de verbindingspersoon
  Voortaan dient een buitenlandse werkgever die werknemers naar België wil detacheren en ertoe gehouden  is een Limosa-aangifte te doen, in deze aangifte de identificatiegegevens van de verbindingspersoon op  te nemen.  Deze verbindingspersoon, die een natuurlijke persoon moet zijn, wordt door de werkgever aangeduid om,  voor rekening van deze laatste, de nodige contacten... Lees verder

Economisch - Startende zelfstandigen: lagere drempel bijdragen 04/12/2017

Startende zelfstandigen: lagere drempel bijdragen
Vanaf april 2018 genieten 'startende' zelfstandigen een lagere inkomensdrempel voor de berekening  van  de socialezekerheidsbijdragen. De ministerraad van 16 november 2017 keurt hierover op voorstel van  minister van Sociale Zaken Maggie De Block en minister van Zelfstandigen Denis Ducarme een voorontwerp  van wet en een ontwerp van koninklijk besluit goed. Vanaf het tweede... Lees verder

Algemeen - Verenigingswerk: standaardovereenkomst 04/12/2017

Verenigingswerk: standaardovereenkomst
De ministerraad van 16 november 2017 keurt een standaardovereenkomst voor het verenigingswerk goed.. Vanaf januari 2018 kunnen werknemers, zelfstandigen en gepensioneerden onbelast tot 6000 euro per jaar  bijklussen. Eén van de mogelijkheden is om verenigingswerk te doen. De ministerraad heeft nu de  standaardovereenkomst voor het verenigingswerk goedgekeurd. Ze dient ten laatste voor... Lees verder

Economisch - Kosten kinderoppas: hogere belastingvermindering 04/12/2017

Kosten kinderoppas: hogere belastingvermindering
De belastingvermindering voor kinderoppas wordt verhoogd van 45% tot 65% voor alleenstaande ouders met  een laag inkomen. De ministerraad van 10 november 2017 keurt hierover een voorontwerp van wet goed.  De maatregel steunt alleenstaande ouders met een laag inkomen. Komen in aanmerking voor de 65%  belastingvermindering, de alleenstaande ouders die: - recht hebben op de... Lees verder

Economisch - Arbeidsongeschikte zelfstandigen: RSVZ-onderzoeken 04/12/2017

Arbeidsongeschikte zelfstandigen: RSVZ-onderzoeken
  In augustus 2017 werd aangekondigd dat een (btw-belastingplichtige) onderneming de mogelijkheid zou krijgen om, optioneel, de verhuur van onroerende goederen tussen (btw-belastingplichtige) ondernemingen te belasten met btw. De regering heeft echter beslist om de geplande hervorming over de btw en de onroerende verhuur momenteel te beperken. De hervorming beperkt zich momenteel tot een btw... Lees verder

Economisch - Arbeidsongeschiktheid: regelgeving melding door zelfstandige aangepast 04/12/2017

Arbeidsongeschiktheid: regelgeving melding door zelfstandige aangepast
De ministerraad van 10 november 2017 keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de regelgeving aanpast aan de nieuwe procedures voor de aangifte van arbeidsongeschiktheid en de verlenging van een primaire ongeschiktheid door een zelfstandige. Het ontwerp brengt een aantal formele wijzigingen aan in het koninklijk besluit van 20 juli 1971 en brengt het in overeenstemming met de aanpassing... Lees verder

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be