Missies en Waarden

Om ons te onderscheiden van andere bewegingen en het succes van onze acties te waarborgen, geven we er de voorkeur aan om een aantal waarden te huldigen:

  • Een groot aantal zelfstandige en KMO-leden;
  • Een uiterst professionele aanpak;
  • Volledig politiek neutraal;
  • Volledige juridische bijstand voor onze leden;
  • Een actieve aanwezigheid op de verschillende beleids- en wetgevende machtniveaus.

Politieke en economische neutraliteit

Wat het SDZ zo anders maakt dan de meeste andere middenstandsfederaties in ons land is dat wij een strikte opvatting over economisch en politiek neutraliteit huldigen.

Zo bestaat onze federatie uitsluitend van het lidgeld dat onze leden betalen en vinden wij het ondenkbaar om een economische groep te stichten en nog minder om ons door een te laten opslokken. Hun belangrijkste doel zou namelijk zijn om de diensten aan zelfstandigen te verkopen (sociale verzekeringskas, ziekenfonds, sociaal secretariaat, KMO-diensten, oprichting van bedrijven, verzekeringsproducten, enz.) en ze zou kunnen proberen ons te vertellen welke standpunten we moeten innemen.

Wij werken in alle economische en politieke onafhankelijkheid en hoeven ons alleen zorgen te maken over de belangen van onze handelaars, ambachtlui en vrije beroepen die lid zijn.

Als apolitieke federatie onderhouden we vriendschappelijke maar neutrale en stevige banden met alle democratische politieke partijen van ons land. Op die manier kunnen we zeggen wat we willen aan wie we willen en wanneer we het willen.

Het SDZ presenteert zich kortweg als een objectieve en positieve drukkingsgroep die de problemen van zelfstandigen op een technische en professionele manier behandelt en het wil alleen in dit kader zijn banden met de verschillende politieke partijen omschrijven.

Onze federatie treedt op zoals een technicus zou doen, ze vertegenwoordigt een categorie mensen met een activiteit die de basis van de nationale economie vormt en die de omgeving waarin ze werken, wensen te zien veranderen.

Opening

Sinds zijn oprichting werd onze beweging sterk gekenmerkt door de wens om in goede verstandhouding samen met werken met alle andere middenstandsfederaties. We zijn er namelijk van overtuigd dat de enige manier waarop de omgeving van zelfstandigen en KMO’s gevoelig kan verbeteren voortkomt uit de samenwerking en het overleg tussen alle federaties die hen vertegenwoordigen, met hun respectieve eigen kenmerken, en zonder exclusiviteit noch monopolie.

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be