September - Oktober 2018

Onderwerp

Page

3Editoriaal - De branstofkosten moeten 100% aftrekbaar zijn!
4-8Actualiteit - Weetjes
10Formaliteiten - Uw onderneming starten: welke fiscale verplichtingen?
11Hulp - Steunmaatregelen bij belangrijke infrastructuurwerken
12-13Energie - De stijgende energieprijzen en hun toekomstperspectieven
15Ondernemen - 2 op 3 zelfstandigen hebben werk-privé in balans
16HR - Meer dan 1 op 3 werknemers blijft roken
18-198 tips om uw professioneel charisma op te krikken
20Vragen- Antwoorden: “Hoe moet ik een bestek opstellen?”
21Vragen- Antwoorden: “Hoe in mijn contracten een beding van stilzwijgende verlenging voorzien?”
22ICT - Belgen ondervinden meer stress door verlies van smartphone dan in geval van ziekte
Word nu lid en lees het vervolg!
Cover: 
Download link: 
0
Uw score: Geen

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be