September - Oktober 2016

Onderwerp

Page

3Editoriaal: Jongeren aanmoedigen te ondernemen !
4Actualiteit: Weetjes
8Vooruitgang:Eindelijk een recht op werkloosheidsuitkeringen voor zelfstandigen
9Vooruitgang:Een sociaal statuut voor de student-ondernemer
10Vooruitgang:De minimumpensioenen voor zelfstandigen en loontrekkenden zijn gelijkgeschakeld
11Vooruitgang:De strijd tegen de sociale dumping krijgt eindelijk versterking !
12Vooruitgang:Weldra 12 weken moederschapsverlof voor de vrouwelijke zelfstandigen
13Vooruitgang:De hoedanigheid van ambachtsman is officieel erkend
14Voordeel: Een nieuwe vereenvoudigde invorderingsprocedure !
17Betalingen:Kinderspel met de Worldline Gift&Loyalty Card !
18Beheer: Belgische braafheid kost ondernemers 4,6 miljard euro
19Vraag-Antwoord: « Mag ik meerdere goederen verkopen voor de prijs van één goed ?»
20Vraag-Antwoord: « Wat gebeurt er met mijn huurcontract in geval van verkoop van het gehuurde pand ? »
21Vraag-Antwoord: « Hoe kan ik mijn voorraad uitverkopen ? »
22Vraag-Antwoord:« Is het interessant een financieringshuur af te sluiten ?»
Word nu lid en lees het vervolg!
Cover: 
Download link: 
0
Uw score: Geen

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be