Januari - februari 2012

Onderwerp

Page

4Actualiteit
6Actualiteit
8Actualiteit
10Actualiteit
11Financiën: Professionele dienstensector zwaar getroffen door wanbetalers
12Actualiteit
13Politiek: zelfstandigen en KMO’s : Alles wat wij tijdens deze regeringsperiode kunnen verwachten...
17Sector: nieuwe regels voor het wegvervoer
18Dossier: winkelcriminaliteit stijgt met 6,5% in één jaar
21Fiscaliteit: belastingdruk in België blijft stijgen
23Kosten: publicatie- en neerleggingskosten 2012
25Beheer: succes? Graag! Maar hoe?
27Beheer: bedrijven onvoldoende voorbereid op noodsituaties
28Vraag-antwoord: Arbeidsongeschiktheid bij zelfstandigen
30ICT: MicroStrategy opent toegang tot Facebook-data voor bedrijven
Cover: 
Download link: 
0
Uw score: Geen

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be