April - Mei 2016

Onderwerp

Page

3Editoriaal: De Brusselse voetgangerszone moet dringend aangepast worden
4Actualiteit
11Vooruitgang - Strijd tegen sociale dumping !
12Betalingen - Consumenten combineren fysiek, online en mobiel shoppen
13Handel - Aanpak economische Inspectie tegen reclameronselaars loont
14Vereenvouding - Nieuw online meldpunt voor misleiding, fraude en oplichting
15Vooruitgang - Federale regering ondersteunt het vrouwelijk ondernemerschap
17Grote markt - Europeses Commissie stelt hervorming detacheringsrichtlijn voor
18Human Resources - "Traditionele" manier van aanwerven nog steeds geliefd
19ICT - De 3 meest onderschatte bedrijfsrisico's van 2016
20Vraag-Antwoord - "Hoe de arbeidsongeschiktheid van mijn werknemer controleren ?"
22ITC - Facebook functie "vertrouwde contacten"
Word nu lid en lees het vervolg!
Cover: 
Download link: 
0
Uw score: Geen

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be