Lobbying

Als apolitieke federatie onderhouden we vriendschappelijke maar neutrale en stevige banden met alle democratische politieke partijen van ons land. Op die manier kunnen we zeggen wat we willen aan wie we willen en wanneer we het willen.

Het SDZ presenteert zich kortweg als een objectieve en positieve drukkingsgroep die de problemen van zelfstandigen op een technisch en professionele manier behandelt en het wil alleen in dit kader zijn banden met de verschillende politieke partijen omschrijven.

Daarbij willen we de politieke wereld laten inzien waar de werkelijke problemen liggen en hoe belangrijk het is om ze op te lossen: hetzij door de politiek-economische kaart te trekken, hetzij via de kiezers. In functie van het resultaat ondersteunt onze federatie de mannen en vrouwen die moeite doen om op onze eisen in te gaan en lichten wij onze sympathisanten en de pers in over het gedrag van degenen die niets doen of tegen de belangen van zelfstandigen ingaan.

Voor het SDZ is het vooral belangrijk om het sociaaleconomische imago van zelfstandigen te herwaarderen, zowel ten opzichte van zichzelf als ten opzichte van de overheid.

Zelfstandigen en KMO’s vormen de ruggengraat van de Belgische economie en moeten daarom op hun juiste waarde worden geschat.

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be