KMO

U bent bedrijhfsleider...

Als hoofd van een KMO is het uw doel om dit bedrijf te laten floreren, maar dat is niet altijd eenvoudig.

U moet in principe een hele menigte reglementen kennen en nog meer administratieve formaliteiten respecteren. Moeilijk om alles te beheersen gezien het grote aantal problemen waar u mee te kampen kunt krijgen:

 • Zijn uw algemene verkoopvoorwaarden nog actueel?
 • Hoe vernieuwt u de handelshuurovereenkomst?
 • Heeft uw verhuurder het recht om plots twee jaar huurindex te eisen?
 • Worden uw sociale bijdragen correct berekend?
 • Is de belasting die de gemeente van u eist wettelijk?
 • Hoe begint u aan e-commerce?
 • Hoe ontmoet u andere professionals uit uw sector en geniet u van hun ervaring?
 • Aan wie kan u het beheer van uw schuldvorderingen toevertrouwen?
 • Weet u zeker dat u van alle overheidssteun geniet (premies, subsidies…) die er bestaat?
 • Hoe kan men correct meedingen aan een overheidsopdracht?
 •  Wat te doen als een personeelslid zijn vakbond tegen u laat optreden?
 • Hoe kunt u zeker zijn dat uw leveranciers u een competitieve prijs aanrekenen?
 • Op wie kan u een beroep doen in geval van een fiscaal geschil?

Al deze adviezen en nog heel wat andere geven we u gratis en we helpen u genieten van alle voordelen waar u recht op hebt!

Klik hier om te zien hoe we u kunnen helpen!

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be