Juridische bijstand

Als SDZ-lid geniet u van een volledige juridische bijstand: informatie, advies, tussenkomsten, verzending van wetgeving, documentatie, modelcontracten,…

U geniet gratis en onbeperkt van deze bijstand, ongeacht hoe oud het dossier is, het aantal gevraagde tussenkomsten of de behandelde materies.

De bijstand aan onze leden wordt voornamelijk verzorgd door onze juridische dienst die bestaat uit 5 licentiaten in de rechten en een communicatie/marketingspecialist.

In de praktijk kan elke zelfstandige of bedrijfsleider die lid wordt van onze federatie de hele duur van zijn aansluiting genieten van advies, documentatie, tussenkomsten en bijstand door onze drukkingsgroep en/of onze juridische dienst.

De juridische dienst van het SDZ: een echte partner van uw succes:

  • juridische, boekhoudkundige, sociale en fiscale informatie via de telefoon, consultaties en per brief
  • juridisch advies in alle domeinen
  • juridische bijstand bij alle geschillen
  • documentatie, diverse juridische contracten en studies
  • brochures met uitleg en dossiers over actuele onderwerpen, …

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be