In de praktijk …

De gerechtsdeurwaarder verwittigt u bij de voornaamste fasen van de procedure over de evolutie van uw dossier en vraagt u desgewenst of u naar de volgende fase wenst over te gaan.
U kunt te allen tijde de voortgang van uw dossier te weten komen van uw dossierbeheerder bij de gerechtsdeurwaarder en het intranet van zijn website als het om veel dossiers gaat.
Voor oninvorderbare dossiers geeft de gerechtsdeurwaarder u een attest van insolvabiliteit af waarmee u uw boekhoudkundige posten efficiënt kunt afsluiten.

Terug naar inning van vorderingen

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be