Gerechtelijke inning

De gerechtelijke inning van vorderingen
Als de minnelijke invordering niet slaagt is de enige oplossing het dagvaarden van uw debiteur voor de rechtbank om hem te laten veroordelen om u terug te betalen. Ook hier kunnen we u helpen…
 
Dagvaarding
De dagvaarding wordt u door de gerechtsdeurwaarder tegen het wettelijke tarief gefactureerd, ongeveer 125 EUR. Dat bedrag wordt echter toegevoegd aan de schuld van uw debiteur en is niet meer te uwen laste als uw schuld uiteindelijk wordt gerecupereerd. Een dagvaarding die wegens ter plaatse vastgestelde insolventie niet wordt betekend, kost u 25 euro.

Gerechtelijke procedure
Als de invordering niet voor de rechtbank betwist wordt, wordt de tussenkomst van een van de advocaten met wie we samenwerken op de zitting in principe min of meer gedekt door de strafclausule en de schadevergoeding van de procedure waartoe uw debiteur veroordeeld zal worden. Als uw invordering echter betwist wordt, geniet u van een voordeeltarief van de advocaat.

Tenuitvoerlegging van het vonnis

tenzij er een uitzondering wordt gemaakt, worden de kosten van de tenuitvoerlegging (maximaal 300 euro) aan u gefactureerd, op grond van de daden die de gerechtsdeurwaarder stelde. Dit bedrag dekt minimaal de heffing voor het verzenden van het vonnis, het betekening-bevel tot betaling en het beslag op roerend goed. Deze bedragen wordt toegevoegd aan de schuld van uw debiteur en zijn niet meer te uwen laste als uw schuld uiteindelijk wordt gerecupereerd.

Terug naar inning van vorderingen

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be