« Wat gebeurt er met mijn huurcontract in geval van verkoop van het gehuurde pand ? »

Mevrouw T.A. van Mechelen vraagt : “Sinds enkele jaren huur ik een klein huisje. Ik ben ongerust omdat de eigenaar dit huis wilt verkopen. Wat zijn mijn rechten in geval van wijziging van de eigenaar van het pand dat ik huur ?"
Wanneer de eigenaar van het gehuurde goed zijn woning wilt verkopen of schenken, is de bescherming van de huurder niet altijd gelijk. Bepalend is of het contract vóór de verkoop of schenking een vaste datum had. Hiermee wordt nogmaals het belang van de registratie
benadrukt.
Vaste datum vóór verkoop of schenking
De nieuwe eigenaar krijgt bij het verlijden van de akte dezelfde rechten en plichten als de vorige verhuurder. Dat betekent dat hij het contract op exact dezelfde wijze zal moeten naleven en dat de huurder geen nadeel zal ondervinden.
Geen vaste datum vóórverkoop of schenking
Heeft de huurovereenkomst geen vaste datum vóór de verkoop of schenking, dan gelden de volgende regels:

  • de huurder is niet beschermd als hij de woning minder dan zes maanden bewoont.
  • De koper kan de huurovereenkomst zonder motief of vergoeding beëindigen;
  • als de huurder de woning minstens zes maanden bewoont, treedt de koper in de rechten van de hoofdverhuurder. Er geldt wel een zeer belangrijke afwijking. De koper kan de huurovereenkomst namelijk beëindigen:

- mits een opzegging van drie maand (in plaats van zes maand);

- om het goed persoonlijk te betrekken, of om belangrijke werken uit te voeren   of mits een vergoeding;

- zonder het einde van de driejarige periode af te wachten.

De koper moet deze opzegging aan de huurder betekenen binnen een termijn van drie maand te rekenen vanaf het verlijden van de authentieke akte. Na deze termijn verliest de koper dit voordeel en dient hij het contract zoals de oorspronkelijke verhuurder na te leven.

Sinds de zesde staatshervorming van 1 juli 2014 behoort de huurwet tot de bevoegdheden die gradueel overgedragen werden naar de gemeenschappen en gewesten.

0
Uw score: Geen

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be