« Op welke waarborg hebben mijn klanten recht? »

De Heer P.A., van Aalst, vraagt : “Ik verkoop elektrische huishoudapparatuur. Welke waarborg is wettelijk voorzien in het kader van de verkoop van deze goederen? “

De wet van 1 september 2004 legt aan de professionele verkoper een wettelijke garantieplicht op bij de verkoop van consumptiegoederen aan een consument die voor privédoeleinden koopt.Volgens deze wet is de eindverkoper aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van de goederen en dat zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar te rekenen vanaf voornoemde levering. Deze termijn kan voor tweedehandsgoederen contractueel worden beperkt tot minimum 1 jaar.

Geval waarin de wet van toepassing is

1. Verkoop van lichamelijke roerende goederen zoals auto’s, ijskasten, meubels,…. Behalve:
     water, gas en elektriciteit;
     goederen die in uitvoering van een beslag of gerechtelijk zijn verkocht;
     onroerende goederen.
2. Verkoop van te vervaardigen of voort te brengen consumptiegoederen (vb. ramen op maat).
3. Installatie van het goed door de verkoper als die deel uitmaakt van de verkoopovereenkomst (installatie van de ramen door de verkoper) en installatie door de consument als deze defecte installatie het resultaat is van een fout in de montagehandleiding.

Verplichting voor de verkoper om het gebrek te verhelpen

U dient het gebrek aan overeenstemming binnen twee jaar te verhelpen naar keuze van de consument:

  • Ofwel door het product te herstellen of te vervangen, zonder kosten voor de consument, tenzij het onmogelijk of buiten verhouding is. De herstelling of vervanging moet dus redelijk zijn ten aanzien van bijvoorbeeld de waarde van het goed of de ernst van het gebrek.
  • Bijvoorbeeld: een verkoper kan weigeren om een zetel te vervangen waa van het  stiksel een gebrek vertoont en eerder voorstellen om hem te herstellen.
  • Vervanging van de zetel bij een gebrek in het stiksel lijkt inderdaad niet in verhouding. Voor de verkoper zijn de kosten hiervan te hoog ten opzichte van de herstelling ervan.
  • Ofwel door de prijs te verlagen of door de overeenkomst te beëindigen (terugbetaling van de verkoopprijs), wanneer herstelling of vervanging onmogelijk of buiten verhouding is of niet kan uitgevoerd worden binnen een redelijke termijn en zonder enige overlast voor
  • de consument. De consument heeft niet het recht om bij een gebrek van geringe betekenis ontbinding van de overeenkomst te eisen.
  • Voorbeeld: de verkoper heeft herhaaldelijk een defect strijkijzer binnengebracht voor herstelling van hetzelfde probleem. Na verloop van 3 maanden werkt het strijkijzer nog altijd niet. De verkoper weigert om het te vervangen omdat het niet meer wordt gefabriceerd.
  • In dat geval kan de consument terugbetaling eisen.    
  • Wanneer de herstellingen de consument ernstige overlast bezorgen (heen en weer geloop) of niet binnen een redelijke termijn worden verricht (meer dan 3 maanden wachttijd), kan indien vervanging onmogelijk is terugbetaling van de verkoopprijs worden geëist.
  • Een redelijke termijn dient te worden getoetst aan het product in kwestie, aan de aard en de ernst van het probleem en aan de praktijken van de betrokken sector. De verkoper moet blijk geven van professionele toegewijdheid, actief zijn en informeren bij het herstelcenter.
  • Bij terugbetaling kan de verkoper rekening houden met het gebruik dat de consument van het goed heeft gehad sinds de levering.

De consument zou ook schadevergoeding kunnen vragen voor de schade die hij door het gebrek van het product heeft geleden.
U dient geen waarborg te bieden wanneer de consument het gebrek bij de verkoop kende dan wel als het gebrek aan overeenstemming voortvloeit uit het materiaal geleverd door de consument.

0
Uw score: Geen

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be