« Mijn handelsnaam wordt door een ander op Internet gebruikt ! »

 

De Heer R.N., van Oostende, vraagt ons : « Welke zijn mijn rechten indien een concurrent mijn handelsnaam zou gebruiken als domeinnaam op Internet, teneinde zich voor mijn bedrijf uit te geven, om zo te proberen mijn klanten te 
stelen ? 

De Heer R.N., van Oostende, vraagt ons : « Welke zijn mijn rechten indien een concurrent mijn handelsnaam zou gebruiken als domeinnaam op Internet, teneinde zich voor mijn bedrijf uit te geven, om zo te proberen mijn klanten te stelen ? »

 

Domeinnamen zijn de adressen van internetpagina’s, bijvoorbeeld www.sdz.be. 

Het zijn, in zekere zin, middelen tot communicatie tussen internetgebruikers.

 

Het kan gebeuren dat iemand anders een benaming als domeinnaam kiest waarop uzelf een recht of belang heeft.

 

Een specifieke gerechtelijke procedure

De wet van 26 juni 2003 betreffende het wederrechtelijk registreren van domeinnamen heeft een specifieke vordering tot staking ingevoerd.

 

Dank zij deze stakingsvordering kan de rechter, zoals in het gemeen recht, het bestaan van een onrechtmatige registratie vaststellen en hiervan de stopzetting bevelen.

Deze wet staat aan bepaalde personen toe om een domeinnaam die een benaming bevat waarop zij een recht kunnen laten gelden, te recupereren. Het gaat meer bepaald om degenen die recht hebben op een merk, een geografische aanduiding of benaming van oorsprong, een handelsnaam, een auteursrechtelijk beschermd werk (bijv. de titel van een film), een vennootschapsnaam, een familienaam of de naam van een geografische entiteit.

Om in deze vordering te slagen:

 

  • moet de domeinnaam identiek zijn aan, of sterk lijken op, de beschermde benaming.
  • mag de houder van de domeinnaam geen enkel recht of legitiem belang jegens die domeinnaam bezitten.
  • werd de domeinnaam te kwader trouw geregistreerd of gebruikt.

 

Het bijzondere aan deze stakingsvordering (in vergelijking met het gemeen recht) is dat de rechter de houder van de domeinnaam kan bevelen deze te schrappen of over te dragen aan de eisende partij (of aan een andere persoon die hij aanwijst).

 

Deze stakingsvordering kan enkel gevoerd worden met betrekking tot ‘.be’ domeinnamen en in de gevallen waar de houder van de domeinnaam een woonplaats of vestiging in België heeft.

Niet-gerechtelijke procedures tot beslechting van geschillen

 

Voor de ‘.be’ domeinnamen heeft DNS.be een alternatieve geschillenprocedure georganiseerd (“ADR” of Alternative Dispute Resolution).

Het Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie (Cepina) is hiervoor verantwoordelijk.

 

Om via Cepina de overdracht van een domeinnaam te bekomen, moet aan drie voorwaarden zijn voldaan:

  • De domeinnaam is identiek of lijkt sterk op een merk, handelsnaam, vennootschapsnaam, plaatsnaam, persoonsnaam of naam van een geografische entiteit waarop de klager rechten heeft.
  • De houder van de domeinnaam heeft geen recht of legitiem belang jegens deze domeinnaam.
  • De domeinnaam is te kwader trouw geregistreerd of gebruikt.  
  • De procedure is zeer snel en wordt behandeld door een derde persoon met expertise in de materie. De beslissing wordt op de website van Cepina gepubliceerd. Vervolgens zal DNS.be de domeinnaam schrappen of de naam van de houder aanpassen.
  • Voor geschillen over generieke domeinnamen (“.com”, “.int”, “.org”, enz.) is het WIPO Arbitration and Mediation Center is één van de organisaties waar het geschil aanhangig kan worden gemaakt.
0
Uw score: Geen

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be