« Mag mijn concurrent lanceringsprijzen toepassen? »

Mevrouw V.L., van Gent, vraagt : “Een concurrent heeft zich gevestigd op enkele tientallen meters van mijn handelszaak. Hij kondigt zeer lage lanceringsprijzen aan. Is dit wettelijk toegestaan ?”
Wanneer een onderneming of een beoefenaar van een vrij beroep een nieuw verkooppunt opent, kan ze lanceringsprijzen lager dan de gewone prijzen aankondigen.

Voorschriften

Om te vermijden dat de consument wordt misleid, moet de onderneming of de beoefenaar van een vrij beroep de volgende voorschriften respecteren:

  • de informatie betreffende deze promotionele voorwaarden moet zeer duidelijk aangeven dat het gaat om lanceringsprijzen of om openingsvoorwaarden. Deze informatie moet zich zowel in de reclame bevinden die naar deze voorwaarden verwijst, als in de winkel of in de etalage;
  • de prijs moet werkelijk lager zijn dan de prijs die nadien zal worden toegepast;
  • de periode gedurende dewelke de lanceringsprijs wordt toegepast, moet worden aangeduid en mag niet langer zijn dan een maand;
  • de voorstelling van de promotionele prijs mag niet de indruk geven dat het gaat om verlaagde prijzen in verhouding met een reeds toegepaste prijs, want er is nog geen gewone prijs. Daarom zal de lanceringsprijs worden aangekondigd zonder verwijzing naar het belang van het verleende voordeel of door gebruik van de kortingspercentages, op voorwaarde dat in dit geval wordt verduidelijkt dat hierna de referentieprijs zal worden toegepast;
  • aangezien lanceringsprijzen geen aankondigingen van prijsverlagingen zijn, kunnen ze worden toegepast gedurende de sperperiode;
  • de prijs die zal worden toegepast aan het einde van de lanceringsperiode moet hoger zijn dan de lanceringsprijs.
0
Uw score: Geen

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be