"Mag ik werken tijdens mijn arbeidsongeschiktheid?"

De Heer D.L. vraagt ons: "Ik ben al enkele maanden arbeidsongeschikt, maar wens mijn beroep gedeeltelijk weer uit te oefenen. Is dit mogelijk ? Wat moet ik doen om in orde te zijn ? "

U wenst ander werk uit te oefenen
Nadat u de toestemming van de adviserende geneesheer hebt gekregen, kunt u werk uitoefenen dat verschilt van uw vroegere zelfstandige activiteit. Dat werk moet gericht zijn op uw herklassering. De adviserende geneesheer kan u een toestemming geven voor zes maanden, en daarna nog maximaal één keer voor zes maanden. De maximumduur bedraagt dus 12 maanden. Het is belangrijk dat u de toestemming op voorhand vraagt. Als de adviserende geneesheer uw aanvraag goedkeurt, ontvangt u een schriftelijke toestemming. Pas dan mag u beginnen werken.

U wenst uw vroeger werk te hervatten
-         Uitoefening van uw vroeger werk, gericht op uw reclassering
U kan met de voorafgaandelijke toestemming van de adviserende geneesheer uw vroeger werk als zelfstandige geleidelijk aan hervatten, op voorwaarde dat dat geen gevaar inhoudt voor uw gezondheidstoestand. De adviserende geneesheer kan de werkhervatting ten vroegste toestaan vanaf de tweede maand van uw ongeschiktheid. De adviserende geneesheer kan u een toestemming geven voor zes maanden, en daarna nog maximaal twee keer voor zes maanden. De maximumduur bedraagt dus 18 maanden. U mag uw werk enkel hervatten nadat u de schriftelijke toestemming heeft ontvangen.

 

-         Uitoefening van uw vroeger werk, niet gericht op uw reclassering
Tijdens de periode van primaire ongeschiktheid (meer bepaald het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid) kan u, met de voorafgaande toelating van de adviserende geneesheer van uw ziekenfonds, uw vroeger werk als zelfstandige gedeeltelijk hervatten, op voorwaarde dat dit geen gevaar inhoudt voor uw gezondheidstoestand. Bovendien kan die toestemming slechts vanaf de tweede maand van arbeidsongeschiktheid worden verleend. Als invalide gerechtigde (met andere woorden wanneer u meer dan één jaar arbeidsongeschikt erkend bent), kan u met de voorafgaande toestemming van de Geneeskundige raad voor invaliditeit (GRI) van het RIZIV, uw vroeger werk als zelfstandige gedeeltelijk hervatten, op voorwaarde dat dit geen gevaar inhoudt voor uw gezondheidstoestand. Er geldt geen maximumduur. U mag uw werk enkel hervatten nadat u de schriftelijke toestemming van de adviserende geneesheer / GRI heeft ontvangen.

U bent erkend als invalide
Als invalide gerechtigde (met andere woorden wanneer u meer dan één jaar als arbeidsongeschikt erkend bent), kunt u met de voorafgaandelijke toestemming van de Geneeskundige raad voor invaliditeit (GRI) van het RIZIV, uw vroeger werk als zelfstandige gedeeltelijk hervatten, op voorwaarde dat dat geen gevaar inhoudt voor uw gezondheidstoestand. De hervatting moet niet gericht zijn op uw herklassering. Er geldt geen maximumduur.

0
Uw score: Geen

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be