Mag ik mijn wekelijkse rustdag kiezen?

De Heer P.L uit Brussel vraagt ons: "Ben ik verplicht mijn winkel te sluiten op zondag of mag ik een andere dag in de week sluiten ? "

Alle kleinhandelaars zijn onderworpen aan een wekelijkse rustdag. Onder een wekelijkse rustdag verstaat men een ononderbroken periode van 24 uur, beginnend op zondag om 5 uur of om 13 uur en eindigend op de volgende dag op hetzelfde uur.
Op deze dag is de toegang van de consument tot de vestigingseenheid verboden, evenals de rechtstreekse verkoop van producten aan de consument. Thuisleveringen zijn eveneens verboden.
De wekelijkse rustdag moet minstens voor zes maanden dezelfde blijven.

Welke dag?

Een handelaar kan een andere dag dan de zondag als wekelijkse rustdag kiezen.
In dat geval moet hij op een duidelijke en van buitenaf zichtbare wijze de wekelijkse rustdag en het gekozen aanvangsuur vermelden.
Indien de handelaar een andere dag dan de zondag als wekelijkse rustdag kiest, is het hem verboden op deze dag andere producten te verkopen dan diegene die hij gewoonlijk verkoopt.

0
Uw score: Geen

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be