"Ik moet mijn zelfstandige activiteit stopzetten. Hoe blijf ik in orde met mijn sociale zekerheid?"

De heer F.B. van Hasselt vraagt ons : "Ik ben van plan binnenkort mijn beroepsbezigheid stop te zetten. Hoe kan ik mijn rechten op de sociale zekerheid behouden ? »

Er kunnen verschillende redenen zijn om uw activiteit stop te zetten.

Indien u wegens ziekte of letsels noodgedwongen uw zelfstandige activiteit moet stopzetten, biedt de gelijkstelling u misschien uitkomst. Hierdoor kunt u periodes van inactiviteit laten gelijkstellen met periodes van activiteit. U moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

Ingeval van faillissement of ingeval u ongewild uw activiteit moet onderbreken of stopzetten (bijvoorbeeld bij brand, vernieling van uw gebouw, natuurramp….)  kunt u allicht terugvallen op de voordelen van de sociale faillissementsverzekering.

Bent u pas bevallen en wenst u te genieten van moederschapsrust dan zorgt de gelijkstelling wegens arbeidsongeschiktheid ervoor dat u uw rechten in het sociaal statuut blijft behouden.

De voortgezette verzekering laat u toe om een bepaalde periode waarin u niet beroepsactief bent te overbruggen. Hiervoor moet u wel de vereiste bijdrage betalen aan uw socialeverzekeringsfonds. Op die manier kunt u in totaal 7 jaar overbruggen, bijvoorbeeld tot aan uw pensioenleeftijd.

0
Uw score: Geen

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be