“Hoe kan men genieten van het statuut van student-zelfstandige?”

De Heer U.P. van Kortrijk vraagt ons: “Ik ben momenteel student en zou graag mijn toekomstig begrijf starten tijdens mijn laatste studiejaar. Bestaat er een speciaal statuut voor zelfstandige studenten? Welke formaliteiten moeten vervuld worden?”

De Heer U.P. van Kortrijk vraagt ons: “Ik ben momenteel student en zou graag mijn toekomstig begrijf starten tijdens mijn laatste studiejaar. Bestaat er een speciaal statuut voor zelfstandige studenten? Welke formaliteiten moeten vervuld worden?”

Antwoord

Wanneer ben ik student-zelfstandige?

Je bent student-zelfstandige als je:

- tussen 18 en 25 jaar bent;

- ingeschreven bent in een erkende onderwijsinstelling in binnen- of buitenland, om een in België erkend diploma te behalen;

- studies volgt van minstens 27 studiepunten per jaar of minstens 17 lesuren per week;

- regelmatig de lessen volgt of deelneemt aan de examens, tenzij je universiteit of hogeschool je ondernemingsproject begeleidt (statuut van student-ondernemer);

- een zelfstandige beroepsactiviteit hebt;

- geen meewerkende echtgenoot bent.

Sociaal statuut

Als student-zelfstandige heb je dezelfde wettelijke verplichtingen als alle zelfstandigen.

Het statuut van student-zelfstandige biedt je een voordelige bijdrageregeling.

Betaal je geen bijdragen als een zelfstandige in hoofdberoep, dan blijf je ten laste van je ouders voor de terugbetaling van de geneeskundige verzorging. Je bouwt dan geen eigen sociale rechten op.

Betaal je dezelfde sociale bijdragen als een zelfstandige in hoofdberoep, dan bouw je dezelfde sociale rechten op als een zelfstandige in hoofdberoep.

Statuut student-zelfstandige aanvragen

Vraag het statuut van student-zelfstandige aan bij je socialeverzekeringsfonds. Dit kan ook voor school- of academiejaren na 1 januari 2017 die al geëindigd zijn.

Je blijft student-zelfstandige zolang je aan alle voorwaarden voldoet. Je kan wel vragen om het statuut in de toekomst stop te zetten.

Je socialeverzekeringsfonds kan documenten opvragen om te controleren of je aan alle voorwaarden voldoet.

Documenten bezorgen

Bij het begin van elk school- of academiejaar moet je een verklaring ondertekenen waarin je je verbindt om regelmatig de lessen te volgen.

Voor elk beëindigd school- of academiejaar moet je aantonen dat je de lessen regelmatig hebt gevolgd of hebt deelgenomen aan de examens, tenzij je universiteit of hogeschool je ondernemingsproject begeleidt (statuut van student-ondernemer). 

Kan je dat niet aantonen, dan verlies je je statuut van student-zelfstandige voor dat beëindigde school- of academiejaar (behalve bij overmacht).

Fiscale gevolgen

Je kan fiscaal ten laste blijven van je ouders zolang je inkomsten als student-zelfstandige niet hoger zijn dan een bepaald bedrag.

In het buitenland studeren

Studeer je in het buitenland? Neem dan contact op met je socialeverzekeringsfonds voor meer informatie.

Wijzigingen doorgeven

Verandert je situatie in de loop van het jaar? Of wil je je statuut van student-zelfstandige stopzetten? Laat dit dan zo snel mogelijk weten aan je socialeverzekeringsfonds.

0
Uw score: Geen

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be