« Hoe kan ik mijn voorraad uitverkopen? »

De Heer S.E. van Diest vraagt : “Ik heb in mijn handelszaak een aantal ouderwetse goederen waarvan ik zou willen afgeraken. Hoe kan ik deze spullen uitverkopen ?”

Een verkoop onder de benaming “uitverkoop” of onder een gelijkwaardige benaming is toegelaten wanneer een bepaalde situatie de versnelde verkoop van een productenvoorraad of van een -assortiment vereist.

Sinds 31 mei 2014 is de kennisgeving van een uitverkoop bij de FOD Economie opgeheven.

De onderneming moet niettemin de bepalingen respecteren van boek VI “Marktpraktijken en consumentenbescherming” van het Wetboek van economisch recht (boek VI WER).
De artikelen. VI.22 en volgende WER, leggen de verplichtingen vast voor de ondernemingen en sommen op limitatieve wijze de omstandigheden op waarbij een uitverkoop kan plaatsvinden:

  • gerechtelijke beslissing;
  • overlijden van de verkoper;
  • overname van een zaak;
  • stopzetting van de activiteiten;
  • sluiting of verhuizing van een verkooppunt;
  • restauratiewerkzaamheden van meer dan 20 werkdagen;
  • ernstige schade aan de voorraad veroorzaakt door een ramp;
  • belangrijke belemmering van de activiteit (bijvoorbeeld werken in de straat);
  • pensioengerechtigheid van de verkoper.


Met toepassing van artikel VI.23, § 3 WER mogen enkel de goederen die deel uitmaken van de voorraad van de onderneming voor het begin van de uitverkoop, in de uitverkoop te koop aangeboden of verkocht worden.

Een uitverkoop is beperkt tot maximaal 5 maanden. In het geval van uitverkoop omwille van pensioen is de verkoop beperkt tot één jaar.

Tijdens deze verkoop is de onderneming verplicht haar verkoopprijzen te verlagen en mag ze verkopen met verlies.

Het artikel VI.29, § 5 WER voorziet bovendien dat de sperperiode voor de solden niet van toepassing is op uitverkopen.

0
Uw score: Geen

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be