Hoe het kasticket van mijn klanten afronden?

De Heer R.A. uit Knokke vraagt ons: "Ik heb onlangs vernomen dat handelaars het kasticket mogen afronden teneinde het gebruik van muntstukken van 1 en 2 eurocent te beperken. Is dit juist ? Hoe gebeurt de afronding ?"

Vanaf 1 oktober 2014 mogen de handelaars en de titularissen van een vrij beroep het totale te betalen bedrag op het kasticket van hun klanten afronden naar het dichtste veelvoud van 0 of 5 eurocent. Zo kunnen we geleidelijk aan het gebruik van de muntstukken van 1 en 2 eurocent verminderen.
U bent echter niet verplicht om de bedragen af te ronden, maar als u voor deze mogelijkheid kiest, moet u uw klanten ervan op de hoogte brengen met een pictogram en het afronden toepassen voor alle klanten.
Opgelet! U mag enkel afronden voor in speciëën betalingen.

Het principe van het afronden
U mag afronden op de volgende voorwaarden:
de betaling gebeurt volledig of gedeeltelijk in speciën (met muntstukken of met maaltijdcheques, ecocheques en geschenkcheques);
u rondt enkel het totaalbedrag van ket kasticket af (en niet de prijs van elk product);
u vermeldt op de kassabon van uw klant het niet-afgeronde totaalbedrag én het afgeronde totaalbedrag;
u hangt het hieronder opgenomen pictogram  duidelijk zichtbaar op.

Belangrijk: u mag het  totaalbedrag van de aankopen niet afronden als uw klant het hele bedrag met een bankkaart betaalt. In geval van gemengde betaling kaart/chartaal mag de handelaar de afronding enkel toepassen op het gedeelte dut u in speciën betaalt.

Bent u apotheker?
Opgelet!  Het afronden geldt niet voor geneesmiddelen
Als uw klant geneesmiddelen of magistrale bereidingen koopt, mag u het totaalbedrag van zijn aankopen in geen enkel geval afronden, ook niet als hij maar één geneesmiddel koopt met andere aankopen (bijvoorbeeld schoonheidsproducten). Als uw klant echter geen enkel geneesmiddel koopt mag u wel afronden.

De afronding berekenen
Het totaalbedrag van het kasticket wordt afgerond naar het dichtste veelvoud 0 of 5 eurocent, ofwel het lagere ofwel het hogere.

Basisbedrag

van het kasticket

eindigt op:

Afronding

Voorbeelden in euro

0,01

0,00

12,91 wordt 12,90

0,02

0,00

12,92 wordt 12,90

0,03

0,05

12,93 wordt 12,95

0,04

0,05

12,94 wordt 12,95

0,05

0,05

12,95 blijft  12,95

0,06

0,05

12,96 wordt 12,95

0,07

0,05

12,97 wordt 12,95

0,08

0,10

12,98 wordt 13,00

0,09

0,10

12,99 wordt 13,00

Het te betalen totaalbedrag dat eindigt op 1 of 2 eurocent wordt afgerond naar het lagere 0,00.
Het te betalen totaalbedrag dat eindigt op 3, 4, 6 of 7 eurocent wordt afgerond naar 0,05.
Het te betalen totaalbedrag dat eindigt op 8 of 9 eurocent wordt afgerond naar het hogere 0,10.

Indien u afrondt moet u het bekendmaken!
Als u er voor kiest om de bedragen af te ronden, moet u uw klanten daarvan informeren door op een duidelijk zichtbare manier het volgende pictogram in kleur op te hangen.
Download het pictogram (PDF, 3.09 MB).
Het moet absoluut in kleur worden gedrukt.
Als u dat wenst, kunt u ook een gratis zelfklever verkrijgen in de kantoren van de FOD economie en de plaatselijke btw-kantoren van de FOD Financiën.

Wat moet u concreet doen?
Kies of u al dan niet wil afronden. Ter herinnering: het is geen verplichting. 
Als u kiest om de bedragen af te ronden:
-         Download, druk (in kleur) en hang het pictogram op een goed zichtbare plaats en in de nabijheid van uw kassa's op.
-         Wanneer de klant wil betalen, vraag hem hoe hij wenst te betalen.
-         Rond de bedragen af, zowel naar boven als naar beneden, voor al uw klanten die contant betalen of die gedeeltelijk contant betalen.
-         Vermeld op het kasticket van de klant het niet-afgeronde totaalbedrag van zijn aankopen én het afgeronde totaalbedrag. Uw kassasysteem moet hiervoor misschien aangepast worden.
-         Indien nodig, geef uw klant het geld terug op basis van het afgeronde totaalbedrag.

Wat met de muntstukken van 1 en 2 eurocent?
De stukken van 1 en 2 eurocent blijven bestaan als wettelijk betaalmiddel. Ze worden niet buiten omloop gesteld en verliezen hun waarde niet.
U mag ze niet weigeren voor zover uw klant ze gebruikt binnen de legale grens van 50 muntstukken gebruiken per betaling.
U mag ze ook blijven gebruiken om geld terug te geven.
Het heeft geen zin naar de bank te gaan om deze muntstukken binnen te brengen!

Hoe de prijs aanduiden?
Elke onderneming die goederen of diensten aanbiedt, moet de prijs hiervan schriftelijk aanduiden op een leesbare, zichtbare en ondubbelzinnige manier. Deze prijzen zijn minstens in euro aangegeven.
De prijs is de totaalprijs te betalen door de consument, inclusief btw en alle andere taksen of diensten die de consument verplicht extra moet betalen.

Voor bepaalde goederen, moet men bovendien hun prijs per meeteenheid aanduiden.
Voor diensten, is er reden om de homogene diensten en de niet-homogene diensten te onderscheiden:

-        de homogene diensten zijn de diensten waarvan de eigenschappen en de modaliteiten identiek of gelijkaardig zijn, met name onafhankelijk van het moment of van de plaats van uitvoering, van de dienstverlener of van de persoon waarvoor de diensten bestemd zijn. (bijv.: schoorsteenvegen, reiniging van een kostuum, ontwikkeling van een film, enz.). In deze hypothese moet de onderneming een tarief opnemen met de verschillende diensten die zij aanbiedt en de overeenkomstige prijzen. Voor bepaalde beroepen bestaan er gereglementeerde tariefmodellen (Horeca, bankdiensten, fotografen);
de niet-homogene diensten zijn diensten met kenmerkende bijzonderheden. Bijgevolg is het onmogelijk een tarief aan te kondigen (vb: reparatie van een schadevoertuig, plaatsing van een dak, plaatsing van een veranda, enz.). 

0
Uw score: Geen

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be