« Dien ik een oorsprongsattest op mijn producten aan te brengen? »

Mevrouw N.O., van Antwerpen, vraagt : “Een klant heeft mij onlangs gezegd dat oorsprongsattesten strikt gereglementeerd zijn, en aan een aantal voorwaarden moeten voldoen. Kunt u mij hierover meer uitleg geven ? “

De oorsprong van goederen duidt het land aan waar ze vervaardigd zijn, d.i. hun nationaliteit.

Dit is een essentieel begrip om de douanebehandeling te bepalen die goederen moeten ondergaan bij hun invoer of vervaardiging in de Europese Unie of voor goederen die naar een derde land uitgevoerd worden.

De operator die een oorsprongsmerk (“made in …”) op zijn producten wenst aan te brengen, moet beslist gebruik maken van de niet-preferentiële oorsprong. Een oorsprongsattest is een administratief, officieel document, dat onontbeerlijk is om de oorsprong van de goederen te bewijzen. Het is ook in veel gevallen nodig, o.a. om de betaling van de zending in het kader van een documentair krediet te krijgen.

Het land van oorsprong bepalen is betrekkelijk gemakkelijk wanneer de goederen geheel in een enkel land verkregen (d.i. geproduceerd) worden. Dit is bv. het geval met land- of tuinbouwproducten.  Oorsprongsattesten worden in België uitgereikt door de Kamers voor Handel en Nijverheid, die daartoe speciaal erkend zijn.

De Economische Inspectie controleert regelmatig de uitreiking en het gebruik van Belgische oorsprongsattesten, o.a. voor diermeel en ander diervoeder.

De Economische Inspectie treedt zowel preventief (adviezen) op als repressief ingevolge klachten van consumenten, ondernemingen, controle-instellingen of beroepsorganisaties.

Ze handelt spontaan in het kader van een algemeen markttoezicht (reclamefolders) of gaat tot algemene acties over.

Tijdens al haar controles kan de Economische Inspectie inbreuken vaststellen. Die inbreuken brengt zij ter kennis van het parket in de vorm van een pro justitia.

0
Uw score: Geen

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be