Economische werkloosheid voor bedienden en crisispremie voor arbeiders opnieuw verlengd!

De economische werkloosheid voor bedienden en de crisispremie voor arbeiders worden verlengd tot 31 mei 2011.

De wet van 1 februari 2011 houdende verlenging van de crisismaatregelen en uitvoering van het interprofessioneel akkoord voorzag in de toepassing van die twee maatregelen tot 31 maart 2011, mét mogelijkheid tot verlenging bij Koninklijk Besluit tot 31 mei 2011. Dat Koninklijk Besluit is zopas gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

De werkgevers kunnen dus tot 31 mei 2011 gebruikmaken van economische werkloosheid voor hun bedienden.

=> Zie hieromtrent onze Infoflash van 15 februari 2011.

Een arbeider waarvan het ontslag (= de beëindiging) door de werkgever betekend werd in de periode die loopt tot 31 mei 2011, krijgt een crisispremie toegekend van € 1.666.

=> Zie hieromtrent onze Infoflashes van 19 februari 20101 maart 2010 en 16 april 2010

Belangrijke opmerking! Een wetsontwerp voorziet in de verlenging van deze maatregelen tot 31 december 2011. Zodra de wet in het Belgisch Staatsblad verschenen is, brengen we u daarvan op de hoogte.

 

Voor meer informatie kunt u steeds contact opnemen met het Legal Department via het e-mailadres: legal@partena.be.

 

Bronnen: wet van 1 februari 2011 houdende verlenging van de crisismaatregelen en uitvoering van het interprofessioneel akkoord, B.S. 7 februari 2011; Koninklijk Besluit van 28 maart 2011 tot verlenging van de toepassing van de maatregelen bepaald bij de hoofdstukken I en II van Titel I van de wet van 1 februari 2011 houdende verlenging van de crisismaatregelen en uitvoering van het interprofessioneel akkoord, B.S. 1 april 2011; wetsontwerp houdende aanpassing van de wet van 1 februari 2011 houdende verlenging van de crisismaatregelen en uitvoering van het interprofessioneel akkoord, en tot uitvoering van het compromis van de regering met betrekking tot het ontwerp van interprofessioneel akkoord.

Geschreven door : PARTENA HR - Catherine Legardien - Legal Department

 

0
Uw score: Geen

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be