Download documenten

aanvraag tot schriftelijke tussenkomst

05-01-2010 - SDZ Hulp
Aanvraag tot schriftelijke tussenkomst

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

06-01-2010 -
Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

De brochure Gevaarlijke stoffen: heb er aandacht voor, evalueer en bescherm

07-09-2010 -
De inspectiecampagne wordt ondersteund met de beknopte brochure “Gevaarlijke stoffen: heb er aandacht voor, evalueer en bescherm” dat het SLIC ter beschikking heeft gesteld. Hierin wordt stilgestaan bij het feit dat werknemers in de autoherstelsector worden blootgesteld aan verschillende gevaarlijke stoffen (bijvoorbeeld: verf, lijm, solventen, motorolie, uitlaat- en andere gassen)....

Exclusieve verkoopconcessie

06-01-2010 - Tussenpersonen
Exclusieve verkoopconcessie

Franchiseovereenkomst

06-01-2010 - Tussenpersonen
Franchiseovereenkomst

Handelsagentuurovereenkomst

06-01-2010 - Tussenpersonen
Handelsagentuurovereenkomst

Model internationale factuur

06-01-2010 - Facturatie
Model internationale factuur

Model van een schriftelijke overeenkomst tussen werkgever en student

06-01-2010 -
Model van een schriftelijke overeenkomst tussen werkgever en student

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be