De loonaanpassingen voor april 2011 zijn beschikbaar

De aanpassingen van de lonen voor april 2011 zijn beschikbaar in de rubriek Loon uitbetalen / Loonevolutie.

In de sectorale studies (zie de opzoeking per paritair comité) vindt u een verdere aanvulling betreffende de arbeids- en loonvoorwaarden voor de meest voorkomende activiteitensectoren.

Geschreven door : PARTENA HR - Legal Department

http://www.partenahr.be/s_infoflash_overview.aspx?id=88&langType=2067

0
Uw score: Geen

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be