Crisismaatregelen voor zelfstandigen niet opnieuw verlengd

 

Sociale verzekering na faillissement

Gefailleerde zelfstandigen kunnen gedurende maximum 12 maanden een uitkering krijgen na hun faillissement. Met deze uitkering hebben ze wat meer ademruimte om een nieuwe beroepsactiviteit te zoeken. De aanvraagtermijn voor deze uitkering bedraagt in principe 1 kwartaal. In het kader van de economische crisis werd deze aanvraagtermijn verlengd tot 2 kwartalen.


Aanvankelijk zou deze verlenging van de aanvraagtermijn slechts tijdelijk zijn, maar deze maatregel werd toch enkele keren verlengd in het kader van de economische crisis.


Deze bijzondere aanvraagtermijn liep af op 31 januari 2011 en zal niet meer verlengd worden. Dat betekent dat de gewone aanvraagtermijn van 1 kwartaal opnieuw van toepassing is op vonnissen van faillissement, uitgesproken vanaf 1 februari 2011.


Zelfstandigen in moeilijkheden


De crisispremie voor zelfstandigen in moeilijkheden is ook een tijdelijke maatregel die omwille van de economische crisis verscheidene malen werd verlengd. De aanvraagtermijn voor deze premie liep af op 31 januari 2011. Ook deze maatregel wordt niet meer verlengd. Nieuwe aanvragen kunnen momenteel dus niet meer aanvaard worden.

0
Uw score: Geen

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be