'Sectoren'

Sectoren - Geneeskunde - Planning van het medisch aanbod voor 2021 07/09/2015

De ministerraad van 17/07/2015 keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat voor 2021 het maximum aantal geattesteerde kandidaten vastlegt dat toegang heeft tot een van de beroepstitels voorbehouden aan de beoefenaars van de geneeskunde.  De meerderheid van de leden van de Planningscommissie-medisch aanbod stelt voor om voor het jaar 2021 het quotacijfer 1230 te behouden. Het ontwerp... Lees verder

Sectoren - Geneesmiddelen - Blokkering van de prijzen 02/09/2015

De ministerraad van 17/07/2015 keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de prijsblokkering van geneesmiddelen die sedert 2009 is ingesteld wil verderzetten in 2015. Die maatregel moet de uitgaven in de gezondheidszorg beperken. Aan de hand van een macro-economische analyse staaft minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block de noodzaak van een prijsblokkering voor... Lees verder

Sectoren - Geneeskunde - Aanpassing van de derdebetalersregeling 01/09/2015

De ministerraad van 17/07/2015 keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de gevallen bepaalt waarin de derdebetalersregeling moet, kan of niet mag toegepast worden.  Aan de bestaande gevallen van verplichte toepassing van de derdebetalersregeling, wordt de verplichting toegevoegd voor huisartsen om de derdebetalersregeling toe te passen ten aanzien van rechthebbenden op de verhoogde... Lees verder

Sectoren - Horecasector - Quota dagen gelegenheidswerk in hoofde van de werkgever 31/08/2015

De ministerraad van 12/06/2015 keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed wat betreft de quota van dagen gelegenheidswerk in hoofde van de werkgever in de horecasector.  Overeenkomstig het regeerakkoord wil het ontwerp van koninklijk besluit de quota voor de werkgever in de horecasector optrekken van 100 dagen gelegenheidswerk naar 200 dagen.   Tijdens dit beperkte aantal dagen... Lees verder

Sectoren - Inspectie van garagisten en bandencentrales - Nood aan communicatie over het Europees bandenlabel 31/08/2015

De inspectiedienst van het Directoraat-generaal Leefmilieu van de FOD Volksgezondheid heeft dit jaar voor de tweede keer de bandenverdelers geïnspecteerd. Enerzijds wordt gekeken of het Europees bandenlabel op de banden aanwezig is, en anderzijds of de verkoper de klanten hierover informeert vóór de aankoop van de banden. Dit jaar zijn er 40 verkooppunten gecontroleerd. In alle verkooppunten is... Lees verder

Sectoren - Vleessector - Technische modaliteiten van de aanwezigheidsregistratie 17/08/2015

De ministerraad van 25/06/2015 keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed in uitvoering van de programmawet van 2015 en met betrekking tot de invoering van een aanwezigheidsregistratie in de vleessector, die op 10 juni 2015 in de commissie Sociale Zaken van de Kamer werd goedgekeurd.  Het ontwerp stelt de kenmerken van het registratiesysteem vast (gegevensbank, registratieapparaat,... Lees verder

Sectoren - Specialisten die de permanentie spoedgevallen waarnemen - Nieuwe verstrekkingen 11/08/2015

De ministerraad van 25/06/2015 keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed rond de creatie van vier nieuwe verstrekkingen voor alle specialisten die in de overgangsregeling de permanentie spoedgevallen waarnemen.  De artsen die onder de overgangsmaatregelen vallen voorzien in het koninklijk besluit van 27 april 1998 hebben toegang tot de verstrekkingen van de specialist... Lees verder

Sectoren - Veiligheid op bouwwerven - 1 werf op 2 stopgezet tijdens een bliksemactie van de arbeidsinspectie 05/08/2015

Op 18 juni 2015 heeft de arbeidsinspectie (Toezicht op het Welzijn op het Werk) opnieuw een bliksemactie op bouwwerven gevoerd. Het geheel van de zowat 140 arbeidsinspecteurs, in ploegen van twee, werden hiervoor ingeschakeld. De actie werd gevoerd over het geheel van het grondgebied en heeft zich toegespitst op de zware inbreuken die aan de oorsprong liggen van zeer zware ongevallen, ja zelfs... Lees verder

Sectoren - Strijd tegen de sociale fraude - 18.879 controles in 2014 03/08/2015

Sociale dumping - het omzeilen van de regels voor de bescherming van de werknemers - leidt tot oneerlijke concurrentie ten opzichte van de ondernemingen die de wet wel naleven. In 2014 werd de bestrijding van sociale dumping nog versterkt, zo nam het aantal onderzoeken op dit gebied toe met 20% (in vergelijking met 2013). De FOD zet ook zijn strijd tegen de andere vormen van sociale fraude... Lees verder

Sectoren - ICT - E-commerce platform 28/07/2015

Meer jobs en groei realiseren in de Belgische e-commerce sector. Dat is de belangrijkste doelstelling van het E-Commerce Platform dat Alexander De Croo en Willy Borsus vandaag samen met de sector lanceren. Het E-Commerce Platform brengt overheid en e-commerce spelers samen voor overleg, zal sleutelelementen voor groei in de e-commerce identificeren en oplossingen aanreiken. Onder impuls van... Lees verder
Syndicate content

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be