'Juridisch'

Juridisch - « Dien ik een oorsprongsattest op mijn producten aan te brengen? » 24/05/2017

Mevrouw N.O., van Antwerpen, vraagt : “Een klant heeft mij onlangs gezegd dat oorsprongsattesten strikt gereglementeerd zijn, en aan een aantal voorwaarden moeten voldoen. Kunt u mij hierover meer uitleg geven ? “De oorsprong van goederen duidt het land aan waar ze vervaardigd zijn, d.i. hun nationaliteit.Dit is een essentieel begrip om de douanebehandeling te bepalen die goederen moeten... Lees verder

Juridisch - « Ben ik verplicht een plaatsbeschrijving op te stellen? » 24/05/2017

De Heer P.L., van Diest, vraagt : “Ik huur sinds kort een appartement. De eigenaar vraagt me een plaatsbeschrijving van intrede op te stellen. Is dit verplicht ? “De plaatsbeschrijving is een schriftelijke vaststelling van de feitelijke situatie van de woning bij aanvang van de huur. De huurder en verhuurder zijn verplicht om in aanwezigheid van beide partijen en voor gezamenlijke rekening... Lees verder

Juridisch - « Mijn handelsnaam wordt door een ander op Internet gebruikt ! » 23/05/2017

  De Heer R.N., van Oostende, vraagt ons : « Welke zijn mijn rechten indien een concurrent mijn handelsnaam zou gebruiken als domeinnaam op Internet, teneinde zich voor mijn bedrijf uit te geven, om zo te proberen mijn klanten te  stelen ?  De Heer R.N., van Oostende, vraagt ons : « Welke zijn mijn rechten indien een concurrent mijn handelsnaam zou gebruiken als domeinnaam op... Lees verder

Juridisch - « Hoe factuurfraude vermijden? » 23/05/2017

De Heer R.N., van Oostende, vraagt ons: « Eén van mijn klanten werd onlangs het slachtoffer van factuurfraude. Waarover gaat het en hoe kan men dit vermijden ? » Factuurfraude is fraude waarbij oplichters een factuur vervalsen: ze onderscheppen de factuur en veranderen het rekeningnummer. Zowel de verzender van de factuur als de ontvanger zijn slachtoffer. Ieder jaar worden honderden bedrijven en... Lees verder

Juridisch - Marktmisbruik: Tenuitvoerlegging van de Europese verordening 17/05/2017

De ministerraad van 31 maart 2017 keurt een voorontwerp van wet goed dat hoofdzakelijk de tenuitvoerlegging van de Europese verordening betreffende marktmisbruik tot doel heeft. De verordening marktmisbruik heft de richtlijn 2003/6/EG op en vervangt deze door een geactualiseerd rechtskader. Het uitgangspunt van de Europese wetgever is de vaststelling dat marktmisbruik de integriteit van de... Lees verder

Juridisch - Strijd tegen sociale fraud - Meldpunt Eerlijke Concurrentie 24/11/2015

Vanaf 5 oktober startte het Meldpunt voor Eerlijke Concurrentie. Sociale fraude, in al haar vormen, verstoort de markt en zet de sociale zekerheid in ons land onder druk.  Sociale fraude is:-       oneerlijke concurrentie/sociale dumping;-       uitkeringsfraude;-       bijdragefraude;-... Lees verder

Juridisch - Rechtspersonen en niet-inwoners - Belastingaangifte enkel langs elektronische weg 21/09/2015

Vanaf aanslagjaar 2015 moeten alle belastingplichtigen die onderworpen zijn aan de rechtspersonenbelasting en aan de belasting niet-inwoners/vennootschappen hun aangifte via elektronische weg indienen. De FOD Financiën verstuurde 68.540 brieven aan deze belastingplichtigen om hen op die verplichting te wijzen. De aangifte elektronisch indienen gebeurt voor vennootschappen en rechtspersonen via... Lees verder

Juridisch - Wetsontwerp houdende diverse sociale bepalingen - Vier amendementen 31/08/2015

De ministerraad van 19 juni 2015 keurt vier ontwerpen van amendement goed op het wetsontwerp houdende diverse sociale bepalingen aangaande de aanwezigheidsregistratie en de hoofdelijke aansprakelijkheid voor sociale schulden in de vleessector. De ontwerpen van amendement hebben betrekking op twee onderwerpen: 1.    Hoofdelijke aansprakelijkheid voor RSZ-schulden: deze... Lees verder

Juridisch - Sociaal statuut van de zelfstandigen - Diverse bepalingen 12/08/2015

De ministerraad van 25/06/2015  keurt een voorontwerp van wet goed houdende diverse bepalingen inzake het sociaal statuut van de zelfstandigen.  Het voorontwerp beoogt het volgende: de wijziging van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen om het volgende in te voegen:o    technische... Lees verder

Juridisch - Effecten aan toonder - Taks vernietigd door Grondwettelijk Hof 29/07/2015

Het Grondwettelijk Hof heeft de belasting op de omzetting van effecten aan toonder in gedematerialiseerde effecten of effecten op naam vernietigd. Het gaat om een belasting die voor 2012 werd vastgesteld op 1% en voor 2013 op 2%. Heeft u deze taks betaald in 2012 of 2013 in de hoedanigheid van:-       tussenpersoon van beroep voor titels aan toonder die zijn... Lees verder
Syndicate content

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be