'Juridique'

Juridique - Namaak van medische producten - België voert strijd op 18/03/2015

De ministerraad van 13/02/2015 heeft een voorontwerp van wet goedgekeurd waarmee de strijd tegen de namaak van geneesmiddelen en andere medische producten zoals implantaten wordt opgevoerd in België en in het buitenland. De wet bevestigt de toetreding tot het Medicrime-verdrag van de Raad van Europa. Dit verdrag voert preventie- en beschermingsmaatregelen voor de slachtoffers in maar ook sancties... Lees verder

Juridique - "Welke zijn mijn verplichtingen inzake outplacement ?" 03/03/2015

De Heer J.V. vraagt ons: "Ik zal binnenkort één van mijn personeelsleden ontslaan. Deze persoon informeert mij dat ik een aantal formaliteiten zal moeten vervullen inzake outplacement. Kunt u mij uitleggen wat de wetgeving hieromtrent voorziet ? " De bedoeling van het outplacement bestaat erin de ontslagen werknemer in staat te stellen een nieuwe job te vinden. Outplacement is een geheel van... Lees verder

Juridique - Arbeidsovereenkomsten - Gevolgen van stroomonderbrekingen 07/01/2015

Het is mogelijk dat deze winter de elektriciteit enkele uren wordt afgesloten om een ‘black-out’ van het elektriciteitssysteem te voorkomen. We belichten hier de gevolgen van een stroomonderbreking voor de arbeidsrelatie.  Situatie 1 – Problemen met het openbaar vervoer Een stroomonderbreking kan problemen met het openbaar vervoer tot gevolg hebben. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat er... Lees verder

Juridique - Justitie - Familie- en jeugdrechtbank nu operationeel 07/10/2014

Op 1 september 2014 is de familie- en jeugdrechtbank in heel het land een feit. Die rechtbank omvat familiekamers en jeugdkamers en is bevoegd voor familiale geschillen en jeugdzaken.De familiekamers zijn bevoegd voor vrijwel alle familiegebonden zaken:-       bepaalde geschillen rond huwelijk of wettelijk samenwonen-       ... Lees verder

Juridique - Rookverbod in horeca - Strengere maatregelen 07/10/2014

Sinds 10 mei 2014 zijn de boetes voor overtredingen op het rookverbod gevoelig verhoogd. De rechtbank kan een horecazaak voortaan ook tijdelijk sluiten. De verhoging is vooral bedoeld om recidive tegen te gaan. Uit de controles blijkt immers dat een beperkte kern van caféhouders zich hardnekkig tegen het rookverbod verzet. In de folder "Een rookvrije horeca: zo moet het", zet de FOD... Lees verder

Juridique - Toegelaten arbeid na pensioenleeftijd - Maatregelen nu officieel 05/08/2013

De grenzen van de toegelaten arbeid zijn afgeschaft voor gepensioneerden die 65 jaar zijn en een beroepsloopbaan van minstens 42 jaar hebben (binnen een of meerdere statuten). Voor wie niet aan de dubbele voorwaarde van leeftijd en loopbaan voldoet (65 jaar en een loopbaan van 42 jaar), worden de inkomensgrenzen jaarlijks geïndexeerd. De verhoging van... Lees verder

Juridique - Wettelijk depot van publicaties - Boete aangepast en verhoogd! 05/08/2013

België valt onder de wet van 8 april 1965 tot instelling van het wettelijk depot van publicaties, alle niet-periodieke Belgische werken moeten op straffe van een boete worden gedeponeerd in de Koninklijke Bibliotheek van België. Op initiatief van Philippe Courard, staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, besloot de Ministerraad de boetes aan te passen, en naar boven te herzien, om meer auteurs... Lees verder
Syndicate content

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be