'Economique'

Economique - Nieuw rekeningnummer voorafbetalingen 20/03/2019

De voorafbetalingen bestemd voor het aanslagjaar 2020 (inkomsten van 2019) moeten voortaan zowel voor ondernemingen, zelfstandigen en particulieren gebeuren op een nieuw rekeningnummer: BE61 6792 0022 9117 van het Inningscentrum – Dienst Voorafbetalingen, Koning Albert II-laan 33, bus 42, 1030 Schaarbeek. Dit nieuwe rekeningnummer geldt uitsluitend voor de voorafbetalingen vanaf het eerste... Lees verder

Economique - Meer dan 100.000 pandrechten geregistreerd 20/03/2019

Op 1 januari 2018 ging het Pandregister live. Na 1 jaar telt het systeem 108.364 nieuwe registraties van pandovereenkomsten en 79.596 raadplegingen. In dat register kan iedereen die een Belgische identiteitskaart heeft een pandrecht of een eigendomsvoorbehoud op goederen registreren. De mogelijkheid om een eigendomsvoorbehoud te registreren is minder in gebruik. In 2018 waren er amper 86... Lees verder

Economique - Beslechting van belastinggeschillen in de EU 20/03/2019

De ministerraad van 01/02/19 keurt een voorontwerp van wet goed dat zorgt voor de omzetting van een Europese richtlijn over mechanismen die belastinggeschillen in de Europese Unie beslechten. Er wordt, naast de reeds bestaande procedures, een volledig nieuwe procedure ingesteld voor de beslechting van geschillen tussen lidstaten die ontstaan zijn bij een verschillende toepassing van... Lees verder

Economique - Brexit-campagne douane schudt al kwart bedrijven wakker 20/03/2019

Van de twintigduizend bedrijven die de voorbije twee weken een brief met een douanenummer ontvingen, reageerde intussen een kwart. Minister van Financiën Alexander De Croo en de douane roepen intussen alle bedrijven op om zich zo snel mogelijk in orde te stellen: “Wie geen douanenummer heeft, zal geen handel met het VK kunnen drijven.” Vanaf het moment dat het Verenigd Koninkrijk (VK) de interne... Lees verder

Economique - Begeleidingstrajecten van belang 20/03/2019

Bij het opstarten van een zaak ga je niet over één nacht ijs. Je laten begeleiden is een uitstekend idee. Het Agentschap Innoveren en Ondernemen werkt voor de uitvoering van dit begeleidingsaanbod samen met enkele structurele partners. De evaluatie van de match tussen het aanbod en de noden en behoeften van prestarters en de meerwaarde voor de deelnemers toont aan dat 80% van de deelnemers... Lees verder

Economique - Begeleidingstrajecten van belang 20/03/2019

Bij het opstarten van een zaak ga je niet over één nacht ijs. Je laten begeleiden is een uitstekend idee. Het Agentschap Innoveren en Ondernemen werkt voor de uitvoering van dit begeleidingsaanbod samen met enkele structurele partners. De evaluatie van de match tussen het aanbod en de noden en behoeften van prestarters en de meerwaarde voor de deelnemers toont aan dat 80% van de deelnemers... Lees verder

Economique - Boetes worden uitgebreid v 20/03/2019

In een aantal media werd onlangs gemeld dat de boetes voor het overtreden van de wet op de tabaksreclame verlaagd worden. Deze informatie klopt niet. De boetes van 80.000€ tot 800.000 € voor ernstige overtredingen van de reclamewetgeving door tabaksbedrijven, distributeurs of groothandelaars blijven bestaan en worden ook toegepast. In alle gevallen wordt ook een dossier overgemaakt aan het Parket... Lees verder

Economique - Digitale kloof zakt voor het eerst onder de 10% 20/03/2019

De digitale kloof is in ons land voor het eerst onder de 10%-grens gegaan. Het aantal jobs in de ICT-sector blijft stijgen en het aandeel van e-commerce in de omzet van Belgische bedrijven ligt voor het eerst boven de 30%, beduidend hoger dan het Europese gemiddelde.   Digitale economie: 60% van de Belgen koopt online Het aandeel van de bedrijfsomzet uit e-commerce bedroeg in België 31,4% (... Lees verder

Economique - Let op de invoerrechten, btw en accijnzen 20/03/2019

Online aankopen zijn steeds populairder, maar men moet opletten voor valkuilen of mogelijke problemen. Waakzaamheid is geboden wanneer men producten buiten de EU koopt die onderworpen kunnen zijn aan invoerrechten en btw en voor wat betreft zogenaamde accijnsproducten zoals tabak aan accijnzen. Men koopt beter met kennis van zaken.   Een product gekocht buiten de EU De onaangename verrassing... Lees verder

Economique - Beschikbaar in MyMinfin 20/03/2019

Gedaan met zoeken naar dat mapje met de aankoopakte van de woning. Voortaan kan elke burger via MyMinfin alle akten waarin hij betrokken partij is en die opgenomen zijn in de hypotheekregisters raadplegen en uiteraard downloaden. Dat wil bijvoorbeeld zeggen dat een burger die eigenaar is van een woning zijn aankoopakte kan bekijken of dat hij, als schenker van een bouwgrond, zijn schenkingsakte... Lees verder
Syndicate content

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be