'Algemeen'

Algemeen - “Hoe moet ik een bestek opstellen?” 16/10/2018

De Heer X.L. van Ronse vraagt ons: “Kunt u mij uitleggen wat de reglementering voorziet voor het opstellen van een bestek ? Welke zijn de verplichte vermeldingen om in orde te zijn ?” Antwoord Wat de informatie van de consument over de prijs of het tarief betreft, legt het Boek VI van het Wetboek van economisch recht (WER) de verplichting op om bij elke tekoopaanbieding op duidelijke en... Lees verder

Algemeen - “Hoe in mijn contracten een beding van stilzwijgende verlenging voorzien?” 15/10/2018

De Heer M.V.T. van Leuven vraagt ons: “Ik zou een beding van stilzwijgende verlenging willen toevoegen aan de contracten die ik met mijn klanten afsluit. Welke regels moet ik naleven opdat dit beding zou geldig zijn ? » De Heer M.V.T. van Leuven vraagt ons: “Ik zou een beding van stilzwijgende verlenging willen toevoegen aan de contracten die ik met mijn klanten afsluit. Welke regels moet ik... Lees verder

Algemeen - Preventie van burn-outs: Financiële ondersteuning van ondernemingen 13/08/2018

De ministerraad van 15 juni 2018 keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat ondernemingen financieel ondersteunt in de preventie van burn-outs op het werk. De ministerraad van 15 juni 2018 keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat ondernemingen financieel ondersteunt in de preventie  van burn-outs op het werk. De doelstelling van het ontwerp is het versterken van de... Lees verder

Algemeen - Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars: Goedkeuring van het reglement van plichtenleer 13/08/2018

De ministerraad van 22 juni 2018 keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het reglement van plichtenleer van het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars goedkeurt. De ministerraad van 22 juni 2018 keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het reglement van plichtenleer van het  Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars goedkeurt. Dit ontwerp heeft tot doel het reglement van... Lees verder

Algemeen - Sociaal statuut van de zelfstandigen: Wijzigingen voor de vrijstelling van bijdragen 13/08/2018

Op basis van de bestaande procedure kunnen zelfstandigen in staat van behoefte of in een toestand die de staat van behoefte benadert, zich tot de Commissie voor vrijstelling van bijdragen wenden om een volledige of gedeeltelijke vrijstelling van betaling vragen voor de voor bepaalde kwartalen. De dossiers worden ter zitting door de Commissie voor vrijstellingen onderzocht en de... Lees verder

Algemeen - Fiscaliteit en boekhouding: Weldra een "Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants" 13/08/2018

De ministerraad van 13 juli 2018 keurt een voorontwerp van wet goed met betrekking tot de beroepen van accountant en belastingadviseur.  Het voorontwerp beoogt regels inzake de toegang tot en de uitoefening van de activiteit van accountant en van belastingadviseur te voorzien en de fusie van het Instituut van de Accountants en Belastingconsulenten (IAB) en van het Beroepsinstituut van... Lees verder

Algemeen - Huisapotheker: Toekenning van een honorarium 13/08/2018

De ministerraad van 13 juli 2018 keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat vanaf 1 januari 2018 een honorarium toekent voor de  prestatie van de huisapotheker.  Het ontwerp heeft tot doel een honorarium voor het nieuwe begrip 'huisapotheker' toe te kennen. De huisapotheker is de officina-apotheker  die chronische patiënten kiezen voor de begeleiding bij en de opvolging van... Lees verder

Algemeen - HR: Meer jobstudenten in 2017 13/08/2018

In 2017 hebben 522.765 studenten gedurende ten minste één uur een studentenjob uitgevoerd; dat zijn er 4% meer dan een jaar eerder. In 2017 hebben 522.765 studenten gedurende ten minste één uur een studentenjob uitgevoerd; dat zijn er 4% meer dan een jaar eerder. Het aantal werkgevers dat een beroep heeft gedaan op jobstudenten is met 6% gestegen, tot 59.806. Het aantal studentenjobs ging naar... Lees verder

Algemeen - Verkoop van tweedehandsvoertuigen: Uitbreiding van de informatieverstrekking 13/08/2018

De ministerraad van 8 juni 2018 keurt een voorontwerp van wet goed dat de informatieverstrekking bij de verkoop van tweedehandsvoertuigen uitbreidt. De ministerraad van 8 juni 2018 keurt een voorontwerp van wet goed dat de informatieverstrekking bij de verkoop van tweedehandsvoertuigen  uitbreidt. Sinds eind 2016 worden documenten die de kilometerhistoriek van voertuigen weergeven, de... Lees verder

Algemeen - Vereenvoudiging: Only Once-programma 13/08/2018

In toepassing van de wet van 5 mei 2014 moet elke federale overheidsdienst vanaf 1 januari 2016 rekening houden met de Only Once-principes bij het opvragen van gegevens bij burgers en ondernemingen. De wet wil het hergebruik van gegevens, die reeds beschikbaar zijn in authentieke bronnen in de werking van de federale overheidsdiensten, verankeren en het gebruik van elektronische formulieren... Lees verder
Syndicate content

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be