'Algemeen'

Algemeen - Gebruik betalingsdiensten: consument beter beschermd 22/10/2018

Sinds 9 augustus 2018 is de wet van 19 juli betreffende betalingsdiensten van kracht. Zij bevat enkele nieuwe bepalingen ter bescherming van de consument, die gebruikmaakt van betalingsdiensten: Sinds 9 augustus 2018 is de wet van 19 juli betreffende betalingsdiensten van kracht. Zij bevat enkele nieuwe bepalingen  ter bescherming van de consument, die gebruikmaakt van betalingsdiensten... Lees verder

Algemeen - Fiscaal: het kadastrale plan voortaan beschikbaar in open source 22/10/2018

Het kadastrale percelenplan kan nu door iedereen online geraadpleegd worden op de website van de FOD Financiën. Het kadastrale percelenplan kan nu door iedereen online geraadpleegd worden op de website van de FOD  Financiën. Het kadastrale percelenplan is de grafische voorstelling en de verzameling op een plan van alle  kadastrale planpercelen van het Belgische grondgebied. Dit... Lees verder

Algemeen - Aanbieders van vennootschapsrechtelijke diensten: verplichte registratie sinds 1 september 22/10/2018

Als u bepaalde diensten aanbiedt aan vennootschrappen, moet u geregistreerd zijn bij de Algemene Directie K.M.O.-beleid van de FDO Economie. Als u bepaalde diensten aanbiedt aan vennootschrappen, moet u geregistreerd zijn bij de Algemene Directie K.M.O.-beleid van de FDO Economie. Wie wordt beschouwd als aanbi eder van vennootschapsrechtelijke diensten? Elke natuurlijke of rechtspersoon die... Lees verder

Algemeen - Be-Assist: Assistentiecentrum voor de erkenning van beroepskwalificaties 22/10/2018

Be-Assist is een assistentiecentrum dat de beroepsbeoefenaars informeert en oriënteert die een gereglementeerd beroep (architecten, apothekers, verplegers, boekhouders …) wensen uit te oefenen in een lidstaat van de Europese Unie, van de Europese Economische Ruimte en in Zwitserland. Be-Assist is een assistentiecentrum dat de beroepsbeoefenaars informeert en oriënteert die een gereglementeerd... Lees verder

Algemeen - HR: lancering van het website eerstewerknemer.be 22/10/2018

De maatregel van de ‘nulbijdrage’ of eerste aanwerving zonder werkgeversbijdragen is in voege sinds 1 januari 2016 en loopt tot 31 december 2020. Dit maakt deel uit van het pakket maatregelen van de taxshift. De regering doet dit om werkgelegenheid te creëren. Het gaat vooral om bijkomende jobs in de handel, de bouw en de horeca. Van deze 31.167 nieuwe jobs situeren er zich 16.244 in Vlaanderen,... Lees verder

Algemeen - RSZ: vrijstelling van activeringsbijdrage 22/10/2018

Werkgevers moeten een bijzondere activeringsbijdrage betalen aan de RSZ voor hun werknemers die geen enkele prestatie leveren tijdens een volledig kwartaal bij dezelfde werkgever. Een werkgever kan volledig of gedeeltelijk vrijgesteld worden van een deel van deze bijdrage wanneer de werknemer door de werkgever verplicht wordt om een opleiding te volgen. De werkgever moet, als hij geheel of... Lees verder

Algemeen - Kreeg u een brief van reclameronselaar TVV? Opgelet: dit gaat om oplichting! 22/10/2018

Bent u ondernemer? Dan kreeg u misschien onlangs een brief van reclameronselaar TVV (Tele Verzeichnis Verlag / Portail des Entreprises / Centraal Handelsregister). In die brief vraagt men u om de identificatiegegevens van uw bedrijf te vervolledigen en te bevestigen. Gegevens bestemd voor hun ‘btw-index’? Bent u ondernemer? Dan kreeg u misschien onlangs een brief van reclameronselaar TVV (Tele... Lees verder

Algemeen - Bouw: nieuwe procedure voor BTW-bouwaangifte 22/10/2018

Door een recente wetswijziging verdwijnt de traditionele btw-bouwaangifte die u als bouwheer moet indienen als u bouwt of verbouwt. Die moest u binnen de drie maanden na betekening van het kadastraal inkomen indienen. Vanaf 20 augustus 2018 moet u als eigenaar binnen diezelfde drie maanden specifieke inlichtingen over het pas opgericht gebouw verstrekken via een nieuw formulier.... Lees verder

Algemeen - Forfaitaire belastingplichtigen: uiterste indieningsdata aangiften 22/10/2018

De uiterste indieningsdatum van de aangifte in de personenbelasting van de 'forfaitaire belastingplichtigen' is donderdag 13 december 2018, zowel voor de papieren versie als voor de online aangifte via Tax-on-web. De uiterste indieningsdatum van de aangifte in de personenbelasting van de 'forfaitaire belastingplichtigen' is donderdag 13 december 2018, zowel voor de papieren versie als voor de... Lees verder

Algemeen - “Hoe moet ik een bestek opstellen?” 16/10/2018

De Heer X.L. van Ronse vraagt ons: “Kunt u mij uitleggen wat de reglementering voorziet voor het opstellen van een bestek ? Welke zijn de verplichte vermeldingen om in orde te zijn ?” Antwoord Wat de informatie van de consument over de prijs of het tarief betreft, legt het Boek VI van het Wetboek van economisch recht (WER) de verplichting op om bij elke tekoopaanbieding op duidelijke en... Lees verder
Syndicate content

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be