'Algemeen'

Algemeen - Cryptojacking: CERT.be waarschuwt voor nieuw bedrog 23/10/2018

Afgelopen maanden merken wij een nieuw fenomeen op: cryptojacking. We zien zowel een toename van het aantal infecties als van de complexiteit ervan. Het aantal waarnemingen van coinminers bij eindgebruikers is in 2017 met 8500 procent toegenomen. Aan dit tempo verwachten wij dat cryptojacking een grotere bedreiging wordt dan ransomware. Daarom publiceren wij een brochure over... Lees verder

Algemeen - Administratieve vereenvoudiging: hergebruik van overheidsinformatie 23/10/2018

De ministerraad van 31/08/2018 keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de artikelen III.82 tot en met III.95 van het Wetboek van economisch recht uitvoert. De ministerraad van 31/08/2018 keurt een voorontwerp van wet goed houdende diverse bepalingen inzake  het hergebruik van overheidsinformatie en administratieve vereenvoudiging.  Het voorontwerp heeft meer bepaald als doel... Lees verder

Algemeen - Boekhouding van ondernemingen: modernisering van de wetgeving 23/10/2018

De ministerraad van 31/08/2018 keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de artikelen III.82 tot en met III.95 van het Wetboek van economisch recht uitvoert. De ministerraad van 31/08/2018 keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de artikelen III.82 tot en met III.95 van het Wetboek van economisch recht uitvoert. Het ontwerp beoogt de uitvoering van een aantal artikelen van het... Lees verder

Algemeen - Fiscale bemiddelingsdienst: uitbreiding van de opdrachten 23/10/2018

De ministerraad van 7 september 2018 keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de opdrachten uitbreidt en de rol versterkt van de fiscale bemiddelingsdienst. De wet van 29 maart 2018 heeft binnen de fiscale bemiddelingsdienst van de FOD Financiën een cel'administratieve sancties' (CAS) opgericht met als opdracht de behandeling van de verzoekschriften om kwijtschelding of vermindering van... Lees verder

Algemeen - Inspectiediensten van de FOD Economie: invoering van het elektronisch proces-verbaal 23/10/2018

De ministerraad van 7 september 2018 keurt op voorstel van minister van Economie en Consumenten Kris Peeters een voorontwerp van wet goed dat het elektronisch proces-verbaal voor de inspectiediensten van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie invoert. De ministerraad van 7 september 2018 keurt op voorstel van minister van Economie en Consumenten Kris Peeters een voorontwerp van wet goed... Lees verder

Algemeen - Verenigingswerk: verhoging van het maandelijkse inkomen dat mag worden verdiend 23/10/2018

De ministerraad van 14 september 2018 keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed over de economische relance en de versterking van de sociale cohesie. Conform de wet van 18 juli betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie, kan iedereen die reeds een hoofdstatuut heeft (werknemer, zelfstandige of gepensioneerde) onbelast 500 euro op maandbasis en 6.000 euro op... Lees verder

Algemeen - Beroep van mondhygiënist: inwerkingtreding van de erkenningsplicht 22/10/2018

De ministerraad van 14 september 2018 keurt twee ontwerpen van koninklijk besluit goed die de datum van de inwerkingtreding vastleggen van een aantal bepalingen in het kader van de erkenning van het beroep van mondhygiënist. De ministerraad van 14 september 2018 keurt twee ontwerpen van koninklijk besluit goed die de datum van de inwerkingtreding vastleggen van  een aantal... Lees verder

Algemeen - Met de medewerking van het SDZ: de 12e editie van de Dag van de Ambachten vindt plaats op 18 november 2018 22/10/2018

Op zondag 18 november zetten talrijke erkende Belgische ambachtslieden gratis de deuren van hun atelier open voor de 12e Dag van de Ambachten. Overal in het land kan het grote publiek kennismaken met hun knowhow en passie en met steeds meer gevarieerde, originele en zelfs ongeziene activiteiten. Op zondag 18 november zetten talrijke erkende Belgische ambachtslieden gratis de deuren van... Lees verder

Algemeen - Vervoer: tankstations geven alsmaar meer korting 22/10/2018

De maatregelen die genomen werden in het kader van de taxshift hadden een grote impact op het prijsverloop voor diesel en benzine. Dat blijkt uit het tweede kwartaalverslag 2018 van het Prijzenobservatorium. De maatregelen die genomen werden in het kader van de taxshift hadden een grote impact op het prijsverloop voor diesel  en benzine. Dat blijkt uit het tweede kwartaalverslag 2018... Lees verder

Algemeen - Sector: Belgische wijnsector blijft groeien 22/10/2018

De Belgische wijnsector wordt alsmaar groter. Alhoewel verschillende wijnboeren erg geleden hebben onder het vriesweer in april vorig jaar, steeg de productie met meer dan 25% ten opzichte van 2016. Die groei is grotendeels toe te schrijven aan een belangrijke uitbreiding van het aangeplante areaal. De Belgische wijnsector wordt alsmaar groter. Alhoewel verschillende wijnboeren erg... Lees verder
Syndicate content

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be