'Algemeen'

Algemeen - “Welke zijn de bevoegdheden van de arbeidsinspecteurs?” 11/12/2019

De Heer F.P. van Veurne vraagt ons: “Ik werd onlangs verwittigd van de komst van een arbeidsinspecteur in mijn onderneming. Wat zijn mijn rechten en hoe kan ik deze controle zo goed mogelijk voorbereiden?” ANTWOORD - het proportionaliteitsprincipe (de passende en noodzakelijke  middelen inzetten) De inspecteurs voeren hun opdracht uit voorzien van een legitimatiebewijs dat steeds... Lees verder

Algemeen - “Hoe kan men genieten van het statuut van student-zelfstandige?” 10/12/2019

De Heer U.P. van Kortrijk vraagt ons: “Ik ben momenteel student en zou graag mijn toekomstig begrijf starten tijdens mijn laatste studiejaar. Bestaat er een speciaal statuut voor zelfstandige studenten? Welke formaliteiten moeten vervuld worden?” De Heer U.P. van Kortrijk vraagt ons: “Ik ben momenteel student en zou graag mijn toekomstig begrijf starten tijdens mijn laatste studiejaar.... Lees verder

Algemeen - “Hoe kan ik mijn onderneming stopzetten?” 10/12/2019

De Heer S.T. van Aalst vraagt ons: “Welke juridische stappen moet ik ondernemen om mijn zelfstandige activiteit stop te zetten?” AntwoordOp wettelijk vlak kan een onderneming stopgezet worden: op vrijwillige basis of door een faillissement. Antwoord Op wettelijk vlak kan een onderneming stopgezet worden: op vrijwillige basis of door een faillissement. Indien u als natuurlijk persoon (zelfstandige... Lees verder

Algemeen - “Welke verplichte informatie moet er op uw website staan?” 10/12/2019

De Heer V.L. van Brussel vraagt ons: “Ik zou willen weten welke gegevens verplicht moeten voorkomen op de website en op de Facebook-pagina van mijn onderneming.” De Heer V.L. van Brussel vraagt ons: “Ik zou willen weten welke gegevens verplicht moeten voorkomen  op de website en op de Facebook-pagina van mijn onderneming.” Antwoord Een onderneming kan vandaag niet meer zonder zijn... Lees verder

Algemeen - Vermindering van de arbeidsprestaties: cumulatie van onderbrekingsuitkeringen en bijkomende zelfstandige activiteit 28/10/2019

Het koninklijk besluit van 18 juli 2019 betreffende de cumulatie van onderbrekingsuitkeringen en de uitoefening van een bijkomende zelfstandige activiteit in geval van vermindering van de arbeidsprestaties (werd op 22 juli 2019 gepubliceerd en is in werking getreden op 01.08.2019. Het koninklijk besluit van 18 juli 2019 betreffende de cumulatie van onderbrekingsuitkeringen en de uitoefening van... Lees verder

Algemeen - Reisgeschillen: waar kunt u ermee terecht? 28/10/2019

Uw reis verliep niet zoals gepland: uw hotelkamer kwam helemaal niet overeen met uw reservering, uw vlucht werd op het laatste moment geannuleerd... Als u er niet in geslaagd bent om een oplossing te vinden met het hotel, de luchtvaartmaatschappij of de touroperator, nodigen wij u uit om contact op te nemen met een bemiddelingsdienst. De FOD Economie helpt en adviseert u: volg de verschillende... Lees verder

Algemeen - Handel : verpliche afronding van alle cashbetalingen van een consument 28/10/2019

Wees klaar voor het afronden van betalingen! Vanaf 1 december 2019 moeten alle cashbetalingen van een consument (muntstukken en biljetten) worden afgerond. Dit geldt ook als de consument slechts een deel van het totaalbedrag in cash betaalt. Verricht u een economische activiteit door producten of diensten aan consumenten te verkopen? Wacht niet langer en bereid u nu al voor! Wees klaar voor het... Lees verder

Algemeen - UBO : gedoogperiode voor de registratie 28/10/2019

De Belgische antiwitwaswet verplicht vennootschappen, (internationale) vzw’s en stichtingen om toereikende, accurate en actuele informatie over hun uiteindelijke begunstigden (Ultimate Beneficial Owners of UBO’s) in te winnen en bij te houden. De Belgische antiwitwaswet verplicht vennootschappen, (internationale) vzw’s en stichtingen om toereikende, accurate en actuele informatie over hun... Lees verder

Algemeen - Mantelzorger : erkenning van en toekenning van sociale rechten 28/10/2019

De ministerraad van 11 october 2019 keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat zorgt voor de erkenning van en de toekenning van sociale rechten aan de mantelzorger. Het ontwerp voert de wet van 12 mei 2014 uit. Het zorgt enerzijds voor een eenvoudige erkenning voor de mantelzorgers en anderzijds voor een specifieke erkenning op... Lees verder

Algemeen - Apothekers : forfaitaire beschikbaarheidshonorarium voor wachtdienst 28/10/2019

De ministerraad van 30 augustus 2019 keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat voor de wettelijke basis zorgt in het kader van de invoering van een forfaitair beschikbaarheidshonorarium voor wachtdienst van de apothekers. Het ontwerp bepaalt de voorwaarden en de nadere regels volgens dewelke de verplichteverzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen de wacht- en... Lees verder
Syndicate content

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be