Nieuws

Strijd tegen de sociale dumping: concretisering van de engagementen

18/09/2017
De ministerraad van 30 juni 2017 gaat akkoord met de omzendbrief, de Gids en het Charter in het kader van de strijd tegen de sociale dumping bij...
Lees verder

Criminaliteit: aangifte doen van ransomware

13/09/2017
Wanneer u slachtoffer wordt van ransomware, is het belangrijk aangifte te doen bij
Lees verder

My Enterprise: een administratieve vereenvoudiging en minder lasten voor ondernemers

11/09/2017
Voortaan kunnen ondernemers en zelfstandigen gratis hun officiële bedrijfsgegevens beheren waar en wanneer ze dat willen.
Lees verder

Financiering van de KMO's: Weldra een wijziging van de wet

11/09/2017
De ministerraad van 20 juli 2017 keurt een voorontwerp van wet goed rond de financiering van de kleine en middelgrote ondernemingen.
Lees verder

BE-Alert: ontvang een sms bij noodsituaties

06/09/2017
Een brand in uw straat? Een overstroming in uw gemeente? Een chemisch ongeval in uw provincie? De overheid wil u graag tijdig verwittigen.
Lees verder

Pensioenstelsel voor zelfstandigen: hervorming van het beginsel van de eenheid van loopbaan

04/09/2017
De ministerraad van 20 juli 2017 keurt een voorontwerp van wet goed tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het pensioenstelsel voor...
Lees verder

Vervaardiging van machines, apparaten en werktuigen: de sector heeft het nog altijd moeilijk

04/09/2017
Uit een studie van de FOD Economie blijkt dat de sector vervaardiging van machines, apparaten en werktuigen in 2016 slechts een lichte stijging kende...
Lees verder

FOD Economie: een colloquium rond werkgeversgroepering

28/08/2017
Op 12 september 2017 organiseert de FOD Economie in Brussel een gratis colloquium rond werkgeversgroepering:
Lees verder

Sociale Inspectie: jaarverslag 2016

21/08/2017
Het jaarverslag 2016 is het laatste van de Sociale Inspectie van de FOD Sociale zekerheid. De Ministerraad besliste immers op 10 november 2016 tot...
Lees verder

Verlof voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid: wijzigingen

09/08/2017
Het verlof voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid wordt vanaf 1 juni 2017 op een aantal punten gewijzigd.
Lees verder

Vraag – Antwoord

"Een student aanwerven tijdens de vakantie"

De Heer S.K. van Brussel vraagt: « Ik zou deze zomer een student...

Lees verder

« Is het interessant een financieringshuur af te sluiten ? »

De Heer P.R. van Antwerpen vraagt : “Een klant zou...

Lees verder

« Hoe kan ik mijn voorraad uitverkopen? »

De Heer S.E. van Diest vraagt : “Ik heb in mijn...

Lees verder

« Op welke waarborg hebben mijn klanten recht? »

De Heer P.A., van Aalst, vraagt : “Ik verkoop...

Lees verder

« Mag mijn concurrent lanceringsprijzen toepassen? »

Mevrouw V.L., van Gent, vraagt : “Een concurrent heeft...

Lees verder

« Dien ik een oorsprongsattest op mijn producten aan te brengen? »

Mevrouw N.O., van Antwerpen, vraagt : “Een klant heeft...

Lees verder

« Ben ik verplicht een plaatsbeschrijving op te stellen? »

De Heer P.L., van Diest, vraagt : “Ik huur sinds kort...

Lees verder

Mijn SDZ

10 Goede redenen om lid te worden!

Niet te missen!

There are no published events.

Getuigenissen

Er zijn geen gepubliceerde getuigenissen beschikbaar.

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be