Nieuws

Cybercrime : veiligheidsbarometer Vias 2019

28/10/2019
Uit de eerste veiligheidsbarometer van Vias institute blijkt dat 43 procent van de bevraagde bedrijven de laatste 12 maanden het slachtoffer werd van...
Lees verder

Bedrog : valse e-mails verstuurd in naam van de FOD Werkgelegenheid

28/10/2019
De FOD Werkgelegenheid heeft verschillende meldingen gekregen van mensen die een vals e-mailbericht ontvingen dat verzonden werd van het adres...
Lees verder

Fiscaal : belastingberekeningen digitaal gestuurd via eBox

28/10/2019
Sinds 1 oktober verstuurt de FOD Financiën de aanslagbiljetten in de personenbelasting via eBox.
Lees verder

Mobiliteit : meer dan 1 op de 5 Belgen doet aan telewerk

28/10/2019
22% van de Belgen doet momenteel aan telewerk. De helft van de telewerkers verplaatst zich normaal gezien met de wagen naar het werk.
Lees verder

Apothekers : forfaitaire beschikbaarheidshonorarium voor wachtdienst

28/10/2019
De ministerraad van 30 augustus 2019 keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat voor de wettelijke basis zorgt in het kader van de invoering...
Lees verder

Mantelzorger : erkenning van en toekenning van sociale rechten

28/10/2019
De ministerraad van 11 october 2019 keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat...
Lees verder

UBO : gedoogperiode voor de registratie

28/10/2019
De Belgische antiwitwaswet verplicht vennootschappen, (internationale) vzw’s en stichtingen om toereikende, accurate en actuele informatie over hun...
Lees verder

Handel : verpliche afronding van alle cashbetalingen van een consument

28/10/2019
Wees klaar voor het afronden van betalingen! Vanaf 1 december 2019 moeten alle cashbetalingen van een consument (muntstukken en biljetten) worden...
Lees verder

Reisgeschillen: waar kunt u ermee terecht?

28/10/2019
Uw reis verliep niet zoals gepland: uw hotelkamer kwam helemaal niet overeen met uw reservering, uw vlucht werd op het laatste moment geannuleerd...
Lees verder

Vermindering van de arbeidsprestaties: cumulatie van onderbrekingsuitkeringen en bijkomende zelfstandige activiteit

28/10/2019
Het koninklijk besluit van 18 juli 2019 betreffende de cumulatie van onderbrekingsuitkeringen en de uitoefening van een bijkomende zelfstandige...
Lees verder

Mijn SDZ

10 Goede redenen om lid te worden!

Niet te missen!

There are no published events.

Getuigenissen

Er zijn geen gepubliceerde getuigenissen beschikbaar.

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be