Nieuws

Verkeersboetes online betalen: nog makkelijker !

04/06/2018
Sinds juli 2017 kunt u een verkeersboete digitaal afhandelen op de website www.verkeersboetes.be.
Lees verder

Vennootschapsbijdrage: bedragen 2018

04/06/2018
De bedragen van de jaarlijkse vennootschapsbijdrage 2018 zijn:
Lees verder

Hervorming: het nieuwe Goederenrecht helpt burenconflicten oplossen én voorkomen

04/06/2018
De Ministerraad keurde op 4 mei 2018 de hervorming van het Goederenrecht goed.
Lees verder

NIEUW : Economische barometer van de Brusselse zelfstandigen en KMO’s

01/06/2018
Het SDZ werkt mee aan een Brusselse economische barometer.
Lees verder

Hervorming van het burgerlijk recht: invoeging van een Boek 5 over Verbintenissen

16/05/2018
De ministerraad van 30 maart 2018 keurt een voorontwerp van wet goed tot invoering van een Burgerlijk Wetboek en tot invoeging van een Boek 5 over...
Lees verder

HR: telewerk spaart dagelijks 9 miljoen gereden kilometers uit

16/05/2018
De FOD Mobiliteit en Vervoer heeft voor het eerst een studie gepubliceerd waarin de directe link tussen telewerk en de verplaatsingen van de Belg...
Lees verder

Overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten in de speciale sectoren: strijd tegen sociale dumping

28/03/2018
De ministerraad van 19 januari 2018 keurt de gids, charters en omzendbrief goed over de strijd tegen sociale dumping in het kader van...
Lees verder

Nachtarbeid en mogelijkheid tot zondagsarbeid: versoepeling van de procedure voor e-commerce

27/03/2018
In het Belgisch Staatsblad van 29 december 2017 verscheen de Programmawet van 25 december 2017.
Lees verder

Wettelijke interestvoet: altijd 2% voor 2018

27/03/2018
Voor het jaar 2018 blijft de wettelijke interestvoet 2%, net zoals in 2017. In RSZ zaken blijft de interestvoet voorlopig 7%.
Lees verder

Toegang van kmo’s tot overheidsopdrachten: Weldra een charter

27/03/2018
De ministerraad van 19 januari 2018 keurt een ontwerp van het charter betreffende de toegang van kmo’s tot overheidsopdrachten goed.
Lees verder

Vraag – Antwoord

Mijn SDZ

10 Goede redenen om lid te worden!

Niet te missen!

There are no published events.

Getuigenissen

Er zijn geen gepubliceerde getuigenissen beschikbaar.

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be