Nieuws

Hervorming van het ondernemingsrecht: Weldra een ondernemingsrechtbank

26/02/2018
De ministerraad van 01/12/2017 keurt in tweede lezing een voorontwerp van wet goed tot hervorming van het ondernemingsrecht.
Lees verder

Psycholoog: Plichtenleer

26/02/2018
De ministerraad van 01/12/2017 keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het koninklijk besluit van 2 april 2014 wijzigt tot vaststelling van...
Lees verder

Voorlopige bijdragen van de zelfstandigen: Nieuwe drempels voor de vermindering

26/02/2018
De Ministeraad van 23/11/2017 heeft een voorontwerp van wet goedgekeurd dat voorziet in de toevoeging van vier drempels voor de vermindering van de...
Lees verder

Toeristische logies via online platforme: Concurrentie op de verhuurmarkt

26/02/2018
De Ministerraad van 23/11/2017 heeft een voorontwerp van wet goedgekeurd betreffende de tariefvrijheid van exploitanten van toeristische logies...
Lees verder

Geregistreerd kassasysteem: nieuwe toepassingsmodaliteiten

04/12/2017
De langverwachte circulaire over de toepassingsmodaliteiten van het geregistreerd kassasysteem in de horecasector is verschenen op Fisconetplus en...
Lees verder

EU Trader Portal: een e-loket voor het aanvragen van douanevergunningen

04/12/2017
Het EU Trader Portal is een door DG TAXUD ontwikkeld elektronisch loket waarlangs u douanevergunningen kan aanvragen, de status en het verloop van uw...
Lees verder

Btw en onroerende verhuur tussen ondernemingen: beperking van de hervorming

04/12/2017
In augustus 2017 werd aangekondigd dat een (btw-belastingplichtige) onderneming de mogelijkheid zou krijgen om, optioneel, de verhuur van onroerende...
Lees verder

Loonbedragen bepaald bij de wet van 3 juli 1978: aanpassing op 1 januari 2018

04/12/2017
Vanaf 1 januari 2018 worden de loonbedragen bepaald bij de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten aangepast aan het algemene...
Lees verder

Detachering: identificatiegegevens van de verbindingspersoon

04/12/2017
Voortaan dient een buitenlandse werkgever die werknemers naar België wil detacheren en ertoe gehouden is een Limosa-aangifte te doen, in deze...
Lees verder

Startende zelfstandigen: lagere drempel bijdragen

04/12/2017
Vanaf april 2018 genieten 'startende' zelfstandigen een lagere inkomensdrempel voor de berekening  van de socialezekerheidsbijdragen.
Lees verder

Vraag – Antwoord

Mijn SDZ

10 Goede redenen om lid te worden!

Niet te missen!

There are no published events.

Getuigenissen

Er zijn geen gepubliceerde getuigenissen beschikbaar.

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be